חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ייצוגי קבוצות מיעוטים ומגדר במדיה
  Media representation of minorities and gender                                                        
1085-4437-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  א'1700-2000208נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר טורין ארנת
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
מקדמת דנא היתה לאנושות היכולת לייצג דברים בפיסול ובציור, אולם הולדת אמצעי התקשורת האלקטרוניים הפכה את סביבת החיים בעידן המודרני לגדושה בייצוגים משוכללים. הקולנוע, הטלוויזיה והמחשב ניחנו ביכולת-על להעמיד מיצגים מפורטים של אירועים, מקומות ואנשים. יכולת זו חידדה את הדיון בשיח התיאורטי של התקשורת כדיסציפלינה בשאלת היחס בין ייצוג למציאות. השאלה נעשתה רלוונטית יותר מתמיד עם הופעתן של סוגות חדשות, כמו מציאות וירטואלית ותוכניות מציאות, שבהן נשבר החיץ בין בדיון למציאות. מטרת הקורס להקנות ידע לגבי דימויים של בני קבוצות שונות, להבין כמה מן הסוגיות התיאורטיות הקשורות בחקר המסר, לנתח ולהעריך ייצוגים אלטרנטיביים.
Course description
Media representations are the manners in which the media portrays groups, classes, occupations, historical events and more. Our core assumption is that the media not only reflects but also constructs our ideas and perceptions toward reality. One of our main focuses will be shifts in the representations of gender over time and context. The course will enable students to think critically, to analyze media massages and to evaluate their potential effect.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | תקשורת
1085-4437-01 ייצוגי קבוצות מיעוטים ומגדר במדיה
Media representation of minorities and gender
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר טורין ארנת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת