חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מגדר, זהות והצגה עצמית בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות
  Gender, identity and self-presentation in an era of new medi                                         
1085-4315-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  ב'1200-1500420נפתלי - מדעי החברהסמינר ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יתמקד בשאלות של מגדר וזהות בעידן של טכנולוגיות מדיה חדשות. הקורס יבחן הבדלים מגדריים בדפוסי הגישה והשימוש במדיה חדשים ובטכנולוגיות דיגיטליות, ובאופני הצגת העצמי המתאפשרים בסביבות מדיה אלו. נפתח בהקשר המגדרי של הסכנות וההזדמנויות שמאפשרת הרשת. בהמשך נכיר את היבטיו השונים של הקונטקסט לבחינת שאלות אלו של מגדר וזהות: תרבות המדיה העכשווית ותופעות המאפיינות אותה (כאובייקטיביזציה, פורנוגרפיקציה וסקסואליזציה) וכן דינמיקות בקבוצת השווים – קונטקסט חשוב כשמדובר בבני נוער. לאחר מכן נבחן תפיסות שונות לגבי זהות ונתמקד בשאלות של זהות בעולם הדיגיטלי. לבסוף, נעסוק בשאלת ההצגה-העצמית והבניית הזהות ברשת ובטכנולוגיות מדיה חדשות במקרי בוחן שונים דוגמת אתרי רשתות חברתיות, בלוגים, gaming, מסרים מיידיים, youtube, sexting. הסמינר יתבסס על הרצאות ודיונים בסוגיות עיוניות ובניתוח דוגמאות ומקרים רלוונטיים. כמו כן יוצגו (באמצעות רפרט) דוגמאות מגוונות על ידי הסטודנטים/ות.
Course description
The seminar will focus on questions of gender, identity and self-presentation in an era of new media technologies. We will examine gender differences in access and uses of new media and digital technologies, and the means of self-presentation which these media enable. We will start with understanding of the gendered context of risks and opportunities of the Internet. We will continue into the different contexts for examining questions regarding gender and identity: The current media culture and related phenomena (such as Sexualization, Objectification, Pornographication). We will also get to know some peer-group dynamics – an important context of youth culture. The course will introduce the students with different approaches to the question of identity formation, while focusing on digital identity. Finally, we will acknowledge self-presentation and identity construction in the Internet and new media technologies using different case studies such as social network sites (SNSs), Blogs and Vblogs, gaming, instant messages, and sexting.The course is based on reading theoretical and empirical texts, and analyzing concrete examples.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת