חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר:צפייה וניתוח
  Leading Sex & Gender Groups: Observation and Analysis                                                
1071-4766-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1000-1200סדנה
סמ'  ב'1200-1400426נפתלי - מדעי החברהסדנה פרופ יואל דפנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות. מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס). הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
1071-4766-01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר:צפייה וניתוח
Leading Sex & Gender Groups: Observation and Analysis
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת