חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אמפטיה והבנת הזולת
  Emphathy& Understanding Other People                                                                 
1071-4660-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1400-1600419נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ קרניול רחל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור זה יתמקד באמפטיה והבנת הזולת כתהליך וכיכולת. איך יכולת זו מתפתחת? מהי תרומתם של ההורים בהתפתחות זו? יוצגו הגישות הנפוצות בתחום זה – פיאג'ט ולקיחת תפקידים, סימולציה, סימולציה ככישלון בלקיחת תפקידים, והמודל של המרצה. נקשר בין כל הנ"ל, תיאוריות מיינד, והתפתחויות בתחום והנוירופסיכולוגיה הקשורות לנושאים אלה. הציון יתבסס על השתתפות בשיעור ועבודה בתחום זה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת