חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות
  Ways of Knowing: Practicum in Qualitative Research Methods                                           
1041-4224-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-1800314נפתלי - מדעי החברהשיעור ות פרופ הרצוג חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס להכשיר את התלמידים בשמוש בשטות מחקר איכותניות שונות, יניח יסודות להבנת שלבי מחקר איכותני, אסוף נתונים ואופני נתוח. הקורס יציע אופנים שונים של מחקר איכותני וישלב קריאה ודיון בשיטות אלה תוך התבססות על מחקרים שפורסמו, ובמקביל תדרש התנסות בשיטות שונות. המטרה היא לשלב בין הבנה תיאורטית של ההגיון של שיטות אלה לבין תרגול והתנסות פרקטית בהן. בין השטות שיידונו: תצפית, ראיונות לסוגיהן, נתוח טקסטים שונים, עבודה בארכיון ונתוח מסמכים וכד'. חובות הקורס: קריאה והשתתפות פעילה בכתה, הגשת עבודה מסכמת שתכלול דיווח וניתוח של התנסות בשדה המחקר האיכותני.
Course description

The goal of this course is to train students in the use of different qualitative research methods. The course will lay the foundations for understanding the stages of qualitative research, including data collection and types of analysis. Different types of qualitative research will be explored via readings and discussion of published studies. The goal of such an endeavor is to integrate theoretical understanding of the logic of these methods as well as practical training and experience in their use. The methods to be discussed include – observation, different types of interviews, different types of textual analysis, archival work, analysis of documents, etc.

 

Course requirements: reading and active participation in class, submission of final project that includes report and analysis of practical experiences in the application of qualitative research methods. 

 

 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-4224-01 דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות
Ways of Knowing: Practicum in Qualitative Research Methods
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ הרצוג חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת