חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  השכלה גבוהה: אוניברסיטה, חברה אזרחית ופוליטיקה
  Higher Education: University, Civil Society and Politics                                             
1031-4466-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0900-1200505נפתלי - מדעי החברהסמינר ד"ר חוברס איל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
למרות שהאוניברסיטה היא אחד המוסדות המרכזיים של החברה המודרנית - והיסטורית אף קודמת למדינת הלאום - מעט תשומת לב ניתנת לרפורמות מרחיקות הלכת אותן היא עוברת בחברה המערבית בכלל ובישראל בפרט, רפורמות אשר לעיתים מאיימות על האוטונומיות שלה, ולעיתים מכפיפות אותה לקריטריונים כלכליים במהותם. מטרת הקורס היא לבחון את התפתחותה ההיסטורית של האוניברסיטה ואת הפן הפוליטי בהתפתחות זו (דגש יושם על ההקשר הישראלי). בין השאר נעסוק בשאלות של שלטון עצמי מול ריכוזיות,  מיקומם של התלמידים והציבור בניהול האוניברסיטה, הפרטת האוניברסיטאות ומשמעותה, היחס בין האוניברסיטה לבין המדינה והשוק, ועוד.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת