חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיקרו כלכלה א'
  Intermediate Micro i                                                                                 
1011-2103-06
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1200-1400001כלכלהתרגיל גב' לביוד חגית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במיקרו כלכלה אנו בונים ומנתחים מודלים כלכליים שביסודם מקבלי החלטות. הקורס יאמץ את הגישה שלמודלים בכלכלה אין ערך יישומי והם רק משרתים את השיח הכלכלי.  
 
בקורס נציג את מושג מקבל ההחלטות הכלכלי. נתמקד בהנחת הרציונאליות ואולם נציג גם גישות אלטרנטיביות. נדגים את השימוש במושגים המופשטים במסגרת מודלים כלכליים. נבחן את ההנחות באמצעות מערכת ניסויים. נקדיש תשומת לב גם למודלים המקובלים של הצרכן היצרן. 
 
הקורס לא ידרוש ידע מתמטי מעבר לנדרש ואולם הסטודנטים יידרשו ליכולת אנליטית. לקורס תהיה מערכת תרגילים ובחינה נפרדות מהקבוצות האחרות, ואולם, אל חשש, הסטודנט יוכל ללא בעיה להמשיך לקורסים האחרים הניתנים במיקרו כלכלה.
Course description

 

The course covers the basics of consumer and firm behavior, emphasizing the common structure of constrained optimization and the role of convexity.  The foundations of utility maximization are discussed, as well as the paradigm of revealed preferences and its limitations.  Using the concepts of indifference curves and budget sets, the marginality pr inciple is explained and consumer demand is analyzed.  Important special cases include the supply of labor, inter-temporal demand, and uncertainty.  Finally, the theory of the firm is presented as another manifestation of the general principles, including an analysis of the firm's optimal decision, and the derived supply and demand for production factors.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת