חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיקרו כלכלה א'
  Intermediate Micro i                                                                                 
1011-2103-04
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1600-1900012כלכלהשיעור פרופ רובינשטיין אריאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
במיקרו כלכלה אנו בונים ומנתחים מודלים כלכליים שביסודם מקבלי החלטות. הקורס יאמץ את הגישה שלמודלים בכלכלה אין ערך יישומי והם רק משרתים את השיח הכלכלי.  
 
בקורס נציג את מושג מקבל ההחלטות הכלכלי. נתמקד בהנחת הרציונאליות ואולם נציג גם גישות אלטרנטיביות. נדגים את השימוש במושגים המופשטים במסגרת מודלים כלכליים. נבחן את ההנחות באמצעות מערכת ניסויים. נקדיש תשומת לב גם למודלים המקובלים של הצרכן היצרן. 
 
הקורס לא ידרוש ידע מתמטי מעבר לנדרש ואולם הסטודנטים יידרשו ליכולת אנליטית. לקורס תהיה מערכת תרגילים ובחינה נפרדות מהקבוצות האחרות, ואולם, אל חשש, הסטודנט יוכל ללא בעיה להמשיך לקורסים האחרים הניתנים במיקרו כלכלה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת