חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ידיעה וחירות: רוסו ומרקס
  knowledge & freedom: rousseau & marx                                                                 
0722-4309-01
חינוך
סמ'  ב'1200-1400403רקנאטי - מנהל עסקיםשיעור ות ד"ר ארבל אילנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור יתרכז בניתוחם של רוסו ושל מרקס את שורשי האי שוויון בחברה ואת המנגנונים הפוליטיים והאידיאולוגיים שמאפשרים את קיומן של חברות מעמדיות. כמו כן יידונו בשיעור האפשרויות לשחרור האדם שמציעים שני ההוגים. במהלך הקורס ייקראו בכיתה קטעים מן הטקסטים הבאים: ז'.ז'. רוסו, "מאמר על המקור והיסודות לאי השוויון בין בני האדם", ז'.ז'. רוסו, האמנה החברתית; ק. מרקס, ופרידריך אנגלס, "המניפסט הקומוניסטי".
Course description
The course will focus on Rousseau’s and Marx’s analyses of the roots of inequality in society and the political and ideological mechanisms that make class societies possible. We will also discuss the possibilities for human liberation offered by those philosophers. Course readings will include passages from the following texts: “Discourse on the Origin and Basis of Inequality among Men” and The Social Contract by Jean-Jacques Rousseau, The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת