חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלימות בבתי ספר : התמודדות ומניעה
   
0721-8034-01
חינוך
סמ'  א'1600-1800318שרת - מדעי החינוךסמינר ד"ר דניאל אלה
סמ'  ב'1600-1800318שרת - מדעי החינוךסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בתכניות קימות העוסקות בפיתוח כשורים רגשיים וחברתיים על מנת למנוע קשיים בבית הספר. נלמד אודות מבחר תכניות התמודדות ומניעה, ההבדלים והיתרונות שכל אחת מציעה. נעסוק ביישום והערכת תכניות כאלה ונשפוט את מידת יעילותן והתאמתן להקשר הבית ספרי.
Course description
The course will present existing programs of emotional and social skill development that are intended to prevent school difficulties. We will examine the strengths and differences between a number of prevention and treatment programs. We will learn about implementation and evaluation of these programs, to judge their effectiveness and fit in the school context.
סילבוס מפורט

חינוך
0721-8034-01 אלימות בבתי ספר : התמודדות ומניעה

שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר דניאל אלה

666סילבוס מפורט/דף מידע
0721-8034-01 אלימות בבתי ספר: התמודדות ומניעה
 
School Violence: Prevention and Treatment
ד"ר אלה דניאל
סמינר שנתי, יום ה' 16-18, תואר שני, תשע"ה
בניין שרת 318
פרטי קשר:
מרצה: דר' אלה דניאל
della@tauex.tau.ac.il : e-mail
שעת קבלה: ימי חמישי 15:00-16:00, חדר 322-2 (בניין שרת). שעת הקבלה תתקיים לפי דרישה, אנא קבעו פגישה מראש.
עוזרת ההוראה: מירב מאירוביץ'
meirav163@gmail.com : e-mail
שעת קבלה: ימי רביעי 10:00-12:00 חדר 440 (בניין שרת) בתיאום מראש.
 
תאור הקורס:
הקורס יעסוק בתכניות קיימות העוסקות בפיתוח כשורים רגשיים וחברתיים שמטרתן למנוע קשיים בבית הספר. נלמד אודות מבחר תכניות התמודדות ומניעה, ועל ההבדלים והיתרונות שכל אחת מציעה. נעסוק ביישום והערכת תכניות כאלה ונשפוט את מידת יעילותן והתאמתן להקשר הבית ספרי.
 
דרישות קדם: 0709-4000 בחינת פטור: מבוא לסטטיסטיקה ו- SPSS
 
תבנית הערכה:
1) תגובות למאמרים: 10% מהציון
2) השתתפות פעילה: 10% מהציון
3) עבודה מסודרת על פי לוח הזמנים: 10% מהציון
4) פרזנטציה: 10% מהציון
5) עבודה סמינריונית: 7.10.2015 60% מהציון
 
 
אתר הקורס:
ניתן למצוא חומרי קריאה, מטלות ועוד באתר VirturalTAU.
 
 
מהלך הקורס:
תאריך נושא מטלות והגשות
מחצית א'
.10.201430 1. אלימות בבית ספר: תמונת מצב
6.11.2014 2. הגדרות ותאוריה קריאה ותגובה
13.11.2014 3. תאוריה קריאה ותגובה
20.11.2014 4. תאוריה קריאה ותגובה
27.11.2014 5. תכניות התערבות: איך לבנות? מה עובד? קריאה ותגובה
4.12.2014 6. הערכת צרכים קריאה ותגובה
11.12.2014 7. יישום – אתגרים וכלים קריאה ותגובה
18.12.2014 8. כלים ומשתנים במחקר, העברת שאלונים וראיון
25.12.2014 9. גיבוש הצעת מחקר, חיפוש ספרות
1.12.2015 10. הערכה והוכחת אפקטיביות קריאה ותגובה
8.1.2015 11. פגישות אישיות
15.1.2015 12. פגישות אישיות
22.1.2015 הגשת הצעת מחקר
מחצית ב'
12.3.2015 13. כתיבת מבוא איסוף חומר
19.3.2015
26.3.2015 14. פגישות אישיות
31.3.2015 15. פגישות אישיות
חופש פסח
חופש פסח
16.4.2015 16. ניתוח נתונים סטטיסטים מבוא
23.4.2015 יום עצמאות יום העצמאות
30.4.2015 17. כתיבת פרק תוצאות ודיון
7.5.2015
14.5.2015 18. פגישות אישיות
21.5.2015 19. פגישות אישיות
28.5.2015 יום הסטודנט פרקי שיטה ותוצאות
4.6.2015 20. פגישות אישיות
11.6.2015 21. פגישות אישיות
18.6.2015 22. הצגת תוצאות פרזנטציות
21.6.2015 23. הצגת תוצאות וסיכום פרזנטציות, דיון
 
 
מטלות:
קריאה והשתתפות בשיעור:
השיעורים ברובם אינם הרצאתיים! במהלך השיעור יתבצע דיון אודות המאמרים שנקראו. כדי שיהיה מעניין ומפרה לי ולכולנו, אנא, קראו, את המאמרים לפני השיעור.
כיוון שקריאה משמעותית היא חלק מהותי כל כך מהסמסטר הראשון, הסמינר כולל תרגול בקריאה. התרגול יכלול: א) תלמידות יציגו את המאמר שקראו ויביעו עליו את דעתן. כל תלמידה תתבקש להציג את המאמר לפחות פעם במשך הסמסטר. ב) השתתפות פעילה בדיון (10% מהציון). ג) כתיבת תגובות למאמרים. אני אקרא ואעיר באופן מדגמי על לפחות תגובה אחת של כל תלמידה. יחד עם זאת, כתיבת התגובה תהייה לכן הכנה מצוינת להשתתפות הפעילה בכיתה! (2.5 נקודות על הגשת כל תגובה, 10 סה"כ)
 
תגובות לקריאה:
על כל סטודנטית להגיש לפחות 4 מתוך 6 תגובות לחומר הקריאה. התגובות לחומר הקריאה הן מעבר לסיכום!
התגובה תכלול עמוד אחד, בפונט דויד או אריאל, רווח כפול, שוליים רחבים, ללא עמוד שער או תיקייה.
ראשית התגובה תהייה סיכום קצר, שלושה או ארבעה משפטים, של המאמר. יתר התגובה תכלול תגובה. תגובות יכולות לכלול תשובה לשאלות הבאות:
• על מה המאמר גרם לכן לחשוב? מה הוא הזכיר לכן? האם יש קשר בין המאמר הנידון לבין מאמרים או תאוריות אחרות עליהם למדתן בקורס זה או בקורסים אחרים?, ואם כן, מהם נקודות הדמיון ו/או השוני?
• כיצד המאמר מתקשר עם בית הספר? מה אפשר ללמוד ממנו לעבודת המורה או היועצת?
• האם יש לכן ביקורת על המאמר? האם ישנם חלקים שלא קיבלתן או הסכמתן איתם? מדוע? האם נפלה טעות באופן ביצוע המחקר? חשוב- אם יש לכן ביקורת הקפידו לבסס אותה על עובדות, או מחקר אחר. לא רק על תחושת בטן.
• האם יש לכן רעיון למחקר המשך? מהו וכיצד ניתן יהיה לבצע אותו?
שימו לב – אין צורך לענות לכל השאלות בתגובה. בחרו את מה שמעניין אתכן ורלוונטי בעיניכן.
 
איסוף נתונים:
כל סטודנטית תתבקש לאסוף נתונים במהלך סוף הסמסטר או בחופשת הסמסטר בשני בתי ספר. כל סטודנטית תעביר שאלונים ל15 מורים המלמדים באותו בית ספר, כך שבשני בתי הספר, תעביר שאלונים ל 30 מורים. מומלץ ליצור קשר עם מורה מוכר ולבקש ממנו לקשר אתכן למורים נוספים בבית ספר שלו. כל סטודנטית בקורס תתבקש לאסוף שאלונים בבתי ספר אחרים!
המורים יתבקשו לענות על שאלונים אנונימיים בנושא חינוך רגשי וחברתי ובבית הספר, מצב קיים וצרכים.
 
כדי שתוכלו כולכן להרוויח מהנתונים שכל אחת תאסוף, על כל סטודנטית למלא את חלקה. מי שלא תתרום לאיסוף הנתונים, לא תוכל גם להרוויח ממנו, ותצטרך לכתוב סמינר על נתונים שתאסוף בעצמה. לא חבל?
 
מטלות הכנה לכתיבת סמינר:
כדי להצליח לעמוד בזמני הגשת הסמינר בלי לחץ ברגע האחרון, הגדרתי לוח זמנים להגשת מטלות הכנה. מי שתגיש את כל המטלות בזמן, תוכל בקלות ובשקט נפשי להגיש את הסמינר בתאריך שהוגדר.
כמו כן, אחרי כל הגשת מטלת הכנה אני קוראת ומעירה את הפרק שהכנתן (סבב אחד לכל פרק). כדאי לכן! מי שתקבל הערות, תוכל לשפר את הסמינר, ולכן את הציון. אם לא תגישו פרק בזמן, לא יהיה לי זמן לקרוא ולהעיר על הפרק. וחוץ מזה, עצם העמידה בלוח הזמנים מזכה ב- 10 נקודות.
איחור בהגשת מטלה מחייב אישור, שינתן במקרים מיוחדים בלבד.
 
מטלות ההכנה כוללות:
1. הצעת מחקר: שאלת מחקר, השערת מחקר תאורטית, השערת מחקר אופרציונלית, משתנים נבדקים, תקציר רקע תאורטי, רשימת קריאה ראשונית
2. מבוא: סקירת ספרות וניסוח ההשערות
3. שיטה (משתתפים, כלים, מהלך המחקר) ותוצאות (כולל ניתוחים סטטיסטים, טבלאות, גרפים, ותאור מלולי)
4. דיון
 
 
 
 
 
הצגת תוצאות
כל סטודנטית תתבקש להציג את הסמינר בפני הכיתה באחד משני השיעורים האחרונים של הקורס. לצורך כך, יש צורך להכין מצגת להקרנה, ולהתכונן להרצאה. משך ההרצאה יהיה 5 דקות, ו-3 דקות נוספות יוקדשו לדיון ושאלות. אנא עמדו בלוח הזמנים, כדי שכולן יוכלו להציג בנחת.
ההרצאה צריכה לכלול:
1. מבוא: חלקים ייחודיים למחקר שלכן, והשערות המחקר.
2. שיטה: חלקים ייחודים למחקר שלכן
3. תוצאות: ניתוחים סטטיסטים ותוצאותיהם. עדיף להציג גרפים ולא מספרים או מילים!
4. דיון: משמעות התוצאות, ומידת התאמתן להשערות
5. נקודות ליישום
 
סמינר:
כזכור, העבודה הסמינריונית היא 60% מן הציון הסופי:
ציון העבודה יקבע כך:
• תקציר – 5 נק'
• מבוא תאורטי – 30 נק'
• שיטה – 15 נק'
• תוצאות – 25 נק'
• דיון – 20 נק'
• ביבליוגרפיה – 5 נק' (חייבת לכלול לפחות 5 פריטים משלוש השנים האחרונות)
היקף העבודה: עד 18 עמודים לא כולל ביבליוגרפיה
 
תאריך ההגשה הוא 7.10.15. הגשה מאוחרת ללא אישור תפחית מהציון (1% ביום).
 
 
רשימת קריאת חובה:
שיעור 2: תאוריות גנטיקה
Burt, S. A. (2009). Rethinking environmental contributions to child and adolescent psychopathology: A meta-analysis of shared environmental influences. Psychological Bulletin, 135(4), 608-637.
 
 
שיעור 3: תאוריות סביבה
Arsenio, W. F., & Gold, J. (2006). The effects of social injustice and inequality on children’s moral judgments and behavior: Towards a theoretical model. Cognitive Development, 21, 388-400
 
שיעור 4: תאוריות עיבוד קוגניטיבי
Dodge, K. A., Coie, J. D., & Lynam, D. (2008). Aggression and antisocial behavior in youth. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Child and adolescent development: An advanced course (2nd ed., pp.437-472). New Jersey: Willey Press.
 
 
שיעור 5: תכניות התערבות: מיפוי צרכים
Bond, L. A., & Hauf, A. M. C. (2004). Taking stock and putting stock in primary prevention: Characteristics of effective programs. The Journal of Primary Prevention, 24(3), 199-221.
 
שיעור 6: יישום
Fixsen, D., Blase, K., Duda, M., Naoom, S., & Van Dyke, M. (2010). Implementation of evidence-based treatments for children and adolescents: Research findings and their implications for the future. In J. Weisz & Kazdin (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd ed., pp.435-450). New York: Guilford Press.
 
שיעור 7: הערכה
Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K. R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional Children, 71(2), 137-148.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת