חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר?
  Work & Studies - is it Possible? for Whom & Under Which Cond                                         
0721-8027-01
חינוך
סמ'  א'1800-2000328שרת - מדעי החינוךסמינר פרופ צינמון רחל
סמ'  ב'1800-2000328שרת - מדעי החינוךסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תקופת הבגרות הצעירה (שלהי העשרה ועד שלהי העשרים) כוללת התנסויות רבות בתחומי חיים שונים לקראת הבניית סגנון חיים משמעותי. תיאוריות העוסקות בהתפתחות הזהות ותיאוריות העוסקות בהתפתחות קריירה יהוו את הבסיס לסמינר זה בו יחקרו המשתתפים את תהליכי החקירה והבניית הזהות של מבוגרים צעירים בזיקה למשתנים אישיים וסביבתיים במתודות חקירה כמותיות.
Course description
During the period of emerging adulthood, young people make important decisions that may affect their life style and wellbeing. Some of these decisions were taken after exploration of the self and of the environment. Based on identity development theories and career development theories the participants of this seminar will investigate the exploration process, life style and decision process among young adults as related to internal and external variables according to quantitative methods of inquiry.
סילבוס מפורט

חינוך
0721-8027-01 תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר?
Work & Studies - is it Possible? for Whom & Under Which Cond
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ צינמון רחל

666סילבוס מפורט/דף מידע
אוניברסיטת תל-אביב
 
בית הספר לחינוך ע"ש חיים וגואן קונסטנטינר
החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי
 
 
תעסוקה ולימודים - האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר? - סמינריון לתואר שני תשע"ה
Work & studies - is it possible? for whom & under which conditions
 
פרופ' רחל גלי צינמון
 
מספר קורס: 0721.8027.01. קורס שנתי (4 ש"ס): יום ב', 18.15-19.45, חדר 328 (בניין שרת)
 
מטרות הסמינר: התנסות בעריכת מחקר מדעי כמותי בתחום התפתחות קריירה.
מתבגרים רבים משלבים בין לימודים ועבודה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ. שילוב זה טומן בחובו היבטים חיוביים כמו האצת התפתחותם ותחושת סיפוק, וגם היבטים שליליים כמו תחושת לחץ וירידה בלימודים. תיאוריות העוסקות בהתפתחות הזהות ובהתפתחות קריירה יהוו את הבסיס לסמינר זה בו יחקרו המשתתפים את חווית השילוב בין לימודים ועבודה בקרב מתבגרים בזיקה לקדימונים אישיים (כמו: מגדר) ומשתנים סביבתיים (כמו רקע תרבותי ומשפחתי ומיצב סוציואקונומי), ולתוצאות השילוב כמו תוכניות עתיד ורווחה נפשית.
דרישות הסמינר כוללות גיבוש שאלת מחקר, סקירת ספרות, איסוף ועיבוד נתונים, כתיבת דו"ח מחקר והצגתו בכיתה.
קבוצת המחקר תיצור מאגר מידע המשותף לכל חברי הקבוצה ממנו תגזרנה שאלות מחקר שונות.
 
דרישות הסמינר:
1. השתתפות פעילה בהרצאות ובמפגשים אישיים.
2. הגשת ארבעה תרגילים אישיים (כל תרגיל הוא סיכום של מאמר). הסיכומים יפורסמו באתר הקורס ויהיו לשימוש כולם.
3. העברת שאלונים לכ- 20 מתבגרים.
4. הצגת נושא למחקר ושאלות להתלבטות בקבוצה.
5. הצגת המחקר בכיתה והגשת הדו"ח הסופי.
 
נושאי השיעורים לפי שבועות הסמסטר:
סמסטר א':
 
נושא תאריכים שיעור
הכרות, הצגת מטרות הסמינריון ומבוא למחקר כמותי. 27.10.14 1.
סקירה כללית לתיאוריות בהתפתחות קריירה, והצגת גישתם ההתפתחותית של סופר וסביקס-עבודה ולימודים כמקור לביטוי זהות. 3.11.14 2.
חיפוש מקורות מידע. התנסות מודרכת. 10-17.11.14 3.
לימודים ועבודה בקרב מתבגרים- פרספקטיבה אקולוגית. 17-24.11.14 5.-4.
 
היבטים של קונפליקט והעשרה בשילוב שבין לימודים ועבודה מפרספקטיבת המתבגרים ומפרספקטיבת ההורים. 1.12.14
8.12.14 6.-7.
תמיכה חברתית והתמודדות עם לחץ בקרב מתבגרים (הגשת תרגיל מס' 1 ב-שיעור 8) 15.12.14
9.12.14 9.-8.
קשיים בקבלת החלטות מקצועיות ומסוגלות עצמית מקצועית (הגשת תרגיל מס' 2 בשיעור 10). הדרכה ביצירת שאלון מחקר ורטואלי. 22.12.14
29.12.14 11.-10.
תוכניות עתיד ומדדי קשר משפחתיים. (הגשת תרגיל מס' 3 שיעור 12).
וסיכום סמסטר (הגשת תרגיל 4) 5.1.15
12.1.15 12-13
 
מועדי הגשת תרגילים: תרגיל 1: 1.12.14 – סיכום מאמר העוסק בהיבטים של קונפליקט ו/או העשרה בשילוב שבין לימודים ועבודה
 
תרגיל 2: 15.12.14 – סיכום מאמר העוסק בתמיכה חברתית והתמודדות עם לחצים בקרב מתבגרים
 
תרגיל 3: - 5.1.14- סיכום מאמר העוסק בקשיים בקבלת החלטות מקצועיות
של מתבגרים או במסוגלות עצמית מקצועית
 
תרגיל 4: 19.1.15- סיכום מאמר העוסק בתוכניות עתיד של מתבגרים או באוירה משפחתית
 
 
* מטלה לחופשת הסמסטר- איסוף הנתונים ויצירת קובץ הנתונים האישי.
 
סמסטר ב':
 
נושא תאריכים שיעור
כתיבה מדעית ופרק המבוא. 9.3.15 1.
פגישות אישיות לקבלת הדרכה וליווי. 16.3.15
23.3.15
13.4.15
20.4.15 2-5.
הצגת נושאי המחקר והתלבטויות. מבוא לעיבודים. 27.4.15 6.
עיבודים סטטיסטיים וכתיבת פרק השיטה ותוצאות. 4.5.15
11.5.15 7-8.
הדרכות אישיות. 18.5.15
25.5.15
1.6.15 9-11.
דיון במהותו של דיון טוב. עקרונות מנחים בהצגת מחקר מדעי. הצגת עבודות. 8.6.15 12.
הצגת עבודות בכיתה וסיכום ההתנסות
 
15.6.15
13.
 
 
* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם לצורכי המשתתפים בסמינריון ושיקול דעת המרצה.
 
הציון הסופי יקבע על פי התבחינים הבאים:
 
1. השתתפות בכל הפגישות הפרונטליות והאישיות- 10%
2. הגשת תרגילים- 20%
3. הצגות העבודה בשלביה השונים- 20%
4. העבודתה הכתובה- 50%
היקף העבודה- עד 18 עמודים לא כולל ביבליוגרפיה.
ציון על העבודה ייקבע בהתאם לתבחינים הבאים: תקציר- 5 נק', מבוא תיאורטי- 30 נק', שיטה- 15 נק', תוצאות- 20 נק', דיון- 25 נק', ביבליוגרפיה- 5 נק (חייבת לכלול לפחות חמישה פריטים מהשנה האחרונה).
 
* את העבודות הסופיות יש להגיש בשיעור האחרון בשני עותקים.
 
 
 
שעות קבלה
 
פרופ' גלי צינמון: ימי שני 15:00-16:00 חדר 440 (בניין שרת) בתיאום מראש.
טלפון במשרד: 6408472. cinamon@taux.tau.ac.il: e-mail
 
מירב מאירוביץ', עוזרת הוראה: ימי רביעי 11:00-12:00 חדר 440 (בניין שרת) בתיאום מראש. meirav163@gmail.com : e-mail
.
 
 
סטודנטים להם קשיים ואתגרים אישיים הזקוקים לתיווך וליווי אישי- מוזמנים לפנות למרצה ו/או לעוזרת ההוראה.
 
 
בהצלחה ובהנאה !!!
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת