חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות בהורות בגיל הרך
  topics in early parenting                                                                            
0721-4531-40
חינוך
סמ'  א'1000-1200318שרת - מדעי החינוךשיעור ות פרופ ארם דורית
סמ'  ב'1000-1200318שרת - מדעי החינוךשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במסגרת הפרקטיקום נבחן את המורכבות של תפקיד ההורים בגיל הרך. נתייחס לנושאים המעסיקים הורים לילדים צעירים. נבחן נושאים התפתחותיים (לדוגמה, מעברים, פחדים) וסוגיות העולות באירועי חיים (לדוגמה, גירושים, לידת אח). נבדוק את יעילותן של דרכי התמודדות שונות של הורים. הסטודנטים ילמדו מודל להורות מיטיבה ויתנסו ביישומו.
Course description
The course will Introduce students to parenting methods and to major topics that occupy parents of young children. Students will learn variety of developmental and familial issues from the parents' points of view. They will practice methods to help parents cope with these issues.
סילבוס מפורט

חינוך
0721-4531-40 סוגיות בהורות בגיל הרך
topics in early parenting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ ארם דורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
אוניברסיטת תל-אביב
 
בית הספר לחינוך
החוג לחינוך מיוחד ויעוץ חינוכי
0721.4531.40 סוגיות בהורות בגיל הרך
פרופ' דורית ארם
תיאוריה ויישום, תואר שני, תשע"ה
 
פרופ' דורית ארם : שעות קבלה - ימי ד' 8-9 (בתיאום מראש) חדר 302 dorita@post.tau.ac.il
עוזרת הוראה – גב' לילי אורבך lilielad@gmail.com
יום ד' 10-12 חדר 318
 
מטרות הקורס: הבנת המורכבות של הורות לילדים בגיל הרך. הכרת דרכי התבוננות מובנות במשפחות ובחינת הנושאים והקשיים אתם מתמודדים ההורים. במסגרת הקורס יוצגו עקרונות להורות מיטיבה. הסטודנטיות תלמדנה דרכים לייעץ להורים כיצד ליישם עקרונות אלה בחיי היום יום. יוצגו במהלך הקורס כלים ליישום העקרונות ונפעל לפיתוח כלים נוספים. העקרונות והכלים יוצגו ויילמדו בהקשר של התפתחות תקינה תוך התייחסות לסוגיות התפתחותיות בגיל הרך.
 
שיטת הלימוד: הפרקטיקום יהיה סדנאי ברובו ויכלול הרצאות, דיונים והדרכה על הדרכת הורים
1. ילמד מודל להורות מיטיבה ונדון בנושאים התפתחותיים המעלים תהיות וקשיים בהורות בגיל הרך (לדוג', גמילה, מעברים) לאור המודל והמחקר העדכני בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.
2. הסטודנטיות תפעלנה בשדה עם הורים וצוותים ובשיעורים יתקיימו דיונים על הנושאים שיעלו ותינתן הדרכה בהתאם.
 
דרישות הקורס והערכה:
1. נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות (15%)
2. סיכום מאמרים בנושאים התפתחותיים והצגתם בכיתה (10%)
3. הרצאה להורים או לצוות חינוכי בנושא הורות מיטיבה (10%)
4. מענה בפורום להורים בגיל הרך באינטרנט על שתי שאלות של הורים (10%)
5. ליווי הורים וייעוץ בנושא הורות מיטיבה וסיכום המפגשים (6-8 מפגשים) (40%)
6. עבודה מסכמת של ההתערבות הייעוצית (15%)
 
 
 
רשימת מקורות חלקית:
אולמן, ח., יוגב, ר., ושדה, ש. (2007). השפעת אירועי העבר על דפוסי ההורות בהווה: אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? בתוך א. כהן (עורכת). חווית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. אח.
הנדריקס, ה. והאנט, ה. ( 1998). הוֹרוּת מודעת . אחיאסף.
יאלום, א .ד. (2002). מתנת התרפיה. כנרת.
כ"ץ, ע. (2009). אינטיליגנציה אבהית. מטר.
ליבליך, ע. (2007). ילד משלי – על הערגה לילד בחיי האישה הישראלית במשפחה החדשה. בתוך א. כהן (עורכת). חווית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. אח.
עומר, ח. (2000). שיקום הסמכות ההורית. מודן.
עומר, ח. (2008). הסמכות החדשה במשפחה, בבית הספר ובקהילה. מודן.
פוקס-שבתאי, א., ובלנק, ש. (2004). הורים טובי מדי. כנרת, זמורה, בתן.
פלוטניק, ר. (2007). הקול ההורי: הורות כתהליך נפשי התפתחתי. בתוך א. כהן (עורכת). חווית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. אח.
 
Bernier, A., Bélanger, M., Bordeleau, S. & Carrier, J. (2013). Mothers, Fathers, and Toddlers: Parental Psychosocial Functioning as a Context for Young Children’s Sleep. Developmental Psychology, 49(7)1375-1384.
Bornstein, M. (2012). (Ed.) Handbook of Parenting. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Brown, A. & Lee, M. (2011). Maternal Control of Child Feeding During the Weaning Period: Differences Between Mothers Following a Baby-led or Standard Weaning Approach. Maternal Child Health Journal, 15, 1265-1271.
Dockett, S. & Perry, B. (2013). Siblings and buddies: providing expert advice about starting school. International Journal of Early Years Education, 21(4), 348-361.
Hildebrandt- Karraker, K. & Coleman, P. K. (2005). The effect of child characteristics on parenting (pp. 147-176). In T. Luster, & L. Okagaki (Eds.). Parenting: An Ecological Perspective. London: Erlbaum
Hetherington, M. M., Cecil. J. E., Jackson, D. M., & Schwartz, C. (2011). Feeding infants and young children: From guidelines to practice. Appetite, 57, 791-795.
Kolak, A. M., & Volling, B. L. (2013). Coparenting moderates the association between firstborn children’s temperament and problem behavior across the transition to siblinghood. Journal of Family Psychology, 27(3), 355.
Kwon, K, Han,S., Jeon, H. & Bingham,G.E. (2013). Mothers’ and fathers’ parenting challenges, strategies, and resources in toddlerhood. Early Child Development and Care, 183 (3-4), 415–429.
Okagaki, L., & Bingham,. G. E. (2005) Parents' social cognition and their parenting behaviors (pp. 3-34). In T. Luster, & L. Okagaki (Eds.). Parenting: An Ecological Perspective. London: Erlbaum.
Meunier, J.C, Roskam, I., Stievenart, M., De Moortele, G.V., Brown, D.T., & Wade, M. (2012). Parental differential treatment, child's externalizing behavior and sibling relationships: Bridging links with child's perception of favoritism and personality, and parents' self-efficacy. Journal of Social and Personal Relationships, 29 (5), 612-638.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת