חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת, חילון ורוחניות עכשווית
  Religion, Secularization and Contemporary Spirituality                                               
0697-4087-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1400-1600317אגילמן - מדעי הרוחסמינר מר פרסיקו תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אוניברסיטת תל-אביב
התכנית הבין-תחומית למדעי הדתות, תשע"ג

דת חילון ורוחניות עכשווית
ד"ר תומר פרסיקו

סילבוס לקורסהתפתחויות חברתיות ותרבותיות רחבת היקף ערערו בעשורים האחרונים את תזת החילון הקלאסית, על פיה "קידמה" בדמות השכלה, תיעוש ודמוקרטיזציה מביאים להתנתקות מהדת ולזניחת האמונה. מאז שנות השבעים מנסים חוקרי התחום בעולם להסביר לא כיצד תיעלם הדת מהעולם, אלא למה למרות התנאים המודרניים היא נשארת, ואף מתעצמת. התעצמות זו מקבלת ביטוי בכמה צורות מרכזיות, ביניהן זרמים של דתות פונדמנטליסטיות ומעגלים של רוחניות עכשווית מגוונת וליברלית.

בעוד ששתי התופעות הן ביטוי לדתיות מודרנית, הרוחניות העכשווית מהווה חלק אינטגרלי מתהליך החילון, אשר משמעותו כאן אינה אבדן אמונה, אלא צמצום הולך ומתקדם של שדות חיים (כגון ידע, פוליטיקה, מוסר וכו') שבהם שולטת הדת. כתופעה רחבה של דתיות אינדיבידואליסטית, בלתי-מסורתית וא-היררכית מהווה הרוחניות העכשווית הן תוצר והן מניע של החילון במערב בימינו, וזאת למרות שחבריה אינם אתאיסטים. ועל מנת להבין את הרוחניות העכשווית יש אפוא להבין את תהליך החילון, ולהפך.

בקורס נתמקד במאפייניה של הרוחניות העכשווית, וזאת כמפתח להבנת המגמות המרכזיות בהתפתחויות התופעה הדתית ותהליך החילון בזמננו. ונבדוק את מקורותיו הרעיוניים והחברתיים של הניו-אייג' ואת מאפייניו המרכזיים, ונקשור זאת לתמורות החברתיות והתרבותיות המקיפות שעברו על העולם המערבי במאות השנים האחרונות. כדי להשלים את ניתוח התופעה נבחן מגמות עכשוויות בחקר החילון. נתייחס לתזות שמציעים חוקרים בני זמננו כצ'רלס טיילור, חוזה קזנובה וטלאל אסד כדי להבין טוב יותר מדוע אין החילון האירופי הדגם היחיד והבלתי נמנע שמביאה המודרנה.

לבסוף נתייחס באופן ספציפי למקרה הישראלי, שמציג וריציה נוספת על תהליך החילון, אפשרות המאתגרת מזוויות נוספות (כגון השיח המזרחי-מסורתי, או הציוני-דתי) את תזת החילון הקלאסית. נעמוד כמובן גם על מאפייניה של הרוחניות העכשווית היהודית בזמננו.חובות : על תלמידי הסמינר להיות נוכחים בכל הפגישות. במסגרת הסמינר תהיה חובת קריאה שבועית של מאמרים, קטעים מספרים או חומרים ראשוניים. בסיום הסמינר יידרשו הסטודנטים להכין עבודה סמינריונית (בהיקף של בין 25-30 עמ') או עבודת רפראט (בהיקף של בין 5-10 עמ'). הנחיות, עצות ומשובים לכתיבת העבודה יינתנו במהלך השנה. סטודנטים שמעוניינים בכך יהיו יכולים לתת רפראט אחד במהלך השנה (הרצאה לפני הכיתה ולאחריה דיון בנושא ההרצאה). הרכב הציון הסופי ישוקלל בהתחשב בנוכחות + השתתפות, הצגת רפראט (רק לחיוב) והעבודה הסופית.

שעות קבלה:
בתיאום אישי: 050-6684089, tomerpersico@yahoo.com

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת