חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הלכה, חוק ומשפט בהגות נוצרית
  Halakha, Law and Justice in Christian Thought                                                        
0697-4085-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1000-1400301ווב - שפותסמינר ד"ר מאייר ברברה או
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
היחס לחוק הוא אחד מקווי היסוד המעצבים את הנצרות כדת. המחקר העכשווי מעיד על יחס מורכב מאוד, שמשתנה בתקופות שונות. אפשר אף לטעון ששינוי היחס לחוק מעיד על מעבר תקופה בנצרות - כך בהתגבשות הזהות הנוצרית בכנסייה הקדומה וכך גם בהתפצלות הכנסייה בתקופת הרפורמציה.
מורכבות הנושא ראשיתה בהבנות רבות של המושג ''חוק'' ששימש לתרגום של מושגים שונים כמו תורה, הלכה, מצווה, טעמי מצווה ומשפט. הדיון על היחס הנוצרי לתורה מלווה את הנצרות מהחלטתה על הקאנון במאה השנייה עד לשיח העכשווי על התיחסות נוצרית לתורה כטקסט וחוק של האחר. בתקופת הרפורמציה היחס לחוק מבדיל הן בין הרפורמטורים לבין ממסד הכנסייה והן בין הרפורמטורים עצמם. לאחרונה הראה החוקר האמריקאי ג'ון וויטה שהרפורמציה קידמה את השיח המשפטי בכך שהעבירה תחומים כנסייתיים למשפט האזרחי (כגון הנישואין).
נבחן את ההתיחסויות השונות לחוק בברית החדשה. נדון בהשלכות השינוי ביחס לחוק ברפורמציה ונסתכל על הקשר בין תפיסות החוק לבין פרשנות ה''ברית הישנה'' אצל קלווין ולותר. נלמד סוגיות עכשוויות בהגות הנוצרית, המתמודדת עם בעיות ואפשרויות של חוסר חיוב החוק בדת לא הלכתית. הקריאה במקורות תאפשר מבט ביקורתי על הספרות הפרשנית הנוצרית: הדיון על יחסו של פאולוס אל התורה מהווה מרכיב מרכזי בשיח היהודי-נוצרי העכשווי. נבחן את ההנמקות השונות בשיח זה על סמך קריאה במקורות ובמחקר.

דרישות:
נוכחות, השתתפות פעילה.
הרכב הציון:
100% - עבודה.
בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת