חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מושג האחרות בהגות יהודית ונוצרית
  The Concept of Otherness in Jewish and Christian Thought                                             
0697-4084-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1000-1400301ווב - שפותסמינר ד"ר מאייר ברברה או
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מושג האחרות בהגות יהודית ונוצרית
 
ד"ר ברברה מאייר
 
 
 
למושג האחרות היסטוריה מעניינת מאוד. בשנות החמישים מתבוננת סימון דה בובואר בהמשגת האחרות באופן ביקורתי: ניתן היה, לפיה, להתגבר על תפישת האישה כ"אחר" כדי לאפשר את שחרורה. עמנואל לווינס, לעומת זאת, הפך את שפת האחרות לאבן יסוד של הפילוסופיה. האחריות לאחרות של האחר מוצגת כבסיס של האתיקה.
תולדות מושג האחרות מעניינות גם במבט אל תפישת האלוהות: התיאולוג קרל ברת מתאר את האלוהים כאחר מוחלט. בתיאולוגיה פמיניסטית, הן יהודית הן נוצרית, ישנה התנגדות לפער זה בין האנושי לאלוהי.
 
בסמינר נעקוב אחרי התפתחויות שפת האחרות בפילוסופיה ובתיאולוגיה. האם אפשר לזהות הבדל בין תפישה יהודית לנוצרית ביחס אל האחרות כמו שטוען בויארין?נבדוק את בסיסי המושג במשנה ואצל פאולוס ונדון בשימושים במושג האחר בשיח העכשווי.
 
 
 
 
 
 
דרישות:
נוכחות, השתתפות פעילה.
הרכב הציון:
100% - עבודה.
בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.
 
 

דרישות:
נוכחות, השתתפות פעילה.
הרכב הציון:
100% - עבודה.
בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת