חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
  Religion, Immigration and Globalization in Cinema                                                    
0697-4082-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1400-1800212כיתות דן-דודסמינר פרופ שביט אוריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
Religion, Migration and Globalization: A Cinematic View

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות שבין דת, הגירה וגלובליזציה, ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב. הדיונים בקורס ילוו בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות דתית בת זמננו.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת