חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
  Material & Spiritual: Spiritual Meanings of Biological Knowl                                         
0697-4060-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1000-1200211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר רותם רונית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשנים האחרונות גובר העניין האישי והמחקרי בתהליכי התפתחות אישית וחברתית. השאלה הבסיסית
המשותפת לכולם היא מהם החיים הראויים לחיותם.
ממחקרים נמצא שאנשים שחשים סיפוק ושמחה בחייהם בריאים יותר וחיים שנים רבות יותר. כמו כן נמצא
שיש קשר הדוק בין מצבנו הרגשי, המנטלי והרוחני למצבי בריאות ומחלה.
על מנת לחוות את חיינו כמסע של גילוי ומימוש הפוטנציאל הייחודי לנו, עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום ואת הכלים המאפשרים לנו להתפתח בדרך שתיטיב עמנו. מופלא הוא שאותם חוקים ועקרונות המתקיימים בתהליכים הביוכימיים שבתאי גופנו, מתקיימים גם בעולם הרוח וההתנהגות האנושית המתייחסים לחוויית החיים של האדם - קשרי חומר ורוח כמקור להתפתחות.
בקורס נשלב ידע ממדעי החיים והרפואה עם ידע מעולם הרוח. נתייחס אל החיים מההיבט הביולוגי דרך העולם של מדעי הטבע ומההיבט של עולם הרוח וההתנהגות המתייחסים אל חווית החיים של האדם. נרחיב את זווית הראייה על המתקיים בעולם שלנו ברמת הגוף וברמה התאית. נכיר את המורכבות של תהליכי תפישת המציאות וחשיבות התודעה בהקשר זה. במפגשים נלמד לפתוח ולפתח את התודעה לאפשרויות חדשות ולהבנה עמוקה של הקיום הביולוגי שלנו, תוך הקניית כלים ותובנות ללימוד דרכי חשיבה אישית וחברתית.

נושאי הקורס
זרימת אנרגיה וחומר במערכת ביולוגית - ארגון, סדר, שינוי ואי וודאות בתנועה מתמדת .
הבסיס המדעי למערכות יחסי הגומלין, נתינה וקבלה, חוסר ומלאות, גבולות...
תורות מדעיות שהשפיעו על תפיסת האדם והחברה וביטוין במערכות ביולוגיות.
מערכת החיסון - המערכת של העצמי, כצומת מפגש בין גוף לנפש - מבט מדעי ואנושי.
בחירה - לחיות בעולם של צמתי החלטה. האם אני אחראי לחיי ולמימוש רצוני?
כיצד נחבר את הישות האנרגטית שבנו לעולם החומר שמסביב .
תהליך תפיסת המציאות - הסיפור שבני האדם מספרים לעצמם.
הקשר בין תהליך תפיסת המציאות ומצבי חולי ובריאות.המחלה כמראה משרתת וחלקנו ביצירתה.
הכרת כלים של תודעה והאפשרות להיעזר בהם לקידום תהליכי התפתחות ,למידה וריפוי.
כוונה יוצרת מציאות?
הקשר בין ערבות הדדית לריפוי. הקשר בין תודעת הישרדות ותודעת חיים לריפוי עצמי וחברתי.
צירופי מקרים - מקריות או כוונה מסונכרנת?
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | מדעי הדתות
0697-4060-01 חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
Material & Spiritual: Spiritual Meanings of Biological Knowl
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר רותם רונית

666סילבוס מפורט/דף מידע
חומר ורוח - משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
 
ד"ר רונית רותם , הפקולטה לרפואה.
מסגרת :2 ש"ס. סמסטר א , רוזנברג חדר 211 , יום ג : 10:00-12:00.
הקורס הוא קורס בחירה שינתן דרך בית הספר לפילוסופיה. (קורס מספר 06974060).
הציון יקבע ע"י הגשת רפרט/סמינריון הקשור לנושאי הקורס בתיאום עם ד"ר רונית רותם.
רישום: בית הספר לפילוסופיה – רותם קהלני, גילמן חדר 438.
 
מנקודת מבט מדעית שוררת בעולם החומרי חוקיות כימית פיסיקלית. סדר וארגון, עם סיבתיות מכאנית המסבירה כיצד כל דבר נובע מדבר או מצב שקדם לו. המדע מנסה לפתח תיאוריות בעלות כושר ניבוי משוכלל, ברמת וודאות גבוהה במידת האפשר. תחומי חיים נוספים נחקרים בחלקם ע"י גישות המדגישות היבטים פסיכולוגיים, או אנתרופולוגיים. גם גישות אלה לא מכסות את התחום כולו הכולל התייחסות לחוויה של החיים, למשמעותם ולתכליתם כפי שתופס אותם האדם. כבר נאמר, המדע יכול לחקור את החיים אך רק הפרט יכול לחוות אותם.
על מנת לחוות את חיינו כמסע של גילוי ומיצוי הפוטנציאל הייחודי שלנו בצורה המספקת ביותר, עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום ואת הכלים המצויים ברשותנו המאפשרים לנו להתפתח בדרך שתיטיב עמנו. מופלא הוא שחוקי היקום והקיום המשתקפים בעקרונות הביוכימיים של תהליכים תאיים, מתאימים גם לעולם הרוח. בקורס נשלב ידע ממדעי החיים והרפואה עם ידע מעולם הרוח. נתייחס אל החיים מההיבט הביולוגי דרך העולם של מדעי הטבע ומההיבט של עולם הרוח וההתנהגות המתייחסים אל חווית החיים של האדם. נרחיב את זווית הראייה על המתקיים בעולם שלנו ברמת הגוף וברמה התאית תוך הקניית כלים ותובנות המאפשרים את הפיכת הידע למודעות.
 
מטרת הקורס:
1.הרחבת הידע התאורטי והמעשי על הקשר בין מערכות ביולוגיות לתפקוד הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי של האדם
2. הסטודנט יכיר ויבין את המורכבות של תהליכי תפיסה ופרוש המציאות וחשיבות התודעה בהקשר זה.
3. הסטודנט יכיר ויבין את חשיבות התודעה בתפיסה ופירוש המציאות והשפעתה על בריאות ומחלה.
4. הסטודנט יכיר כלים של תודעה ואת האפשרות להיעזר בהם לקידום תהליכי התפתחות ,למידה וריפוי.
 
שיעור מספר 1: העולם הביולוגי - מאפיינים - חלק א'- אנרגיה וחומר
מטרה: הבנת זרימת אנרגיה וחומר במערכת ביולוגית.
 
נושאי השיעור
האורגניזם ומהם החיים.
אנרגיה וחומר - מאפייני האורגניזם החי.
התמרות אנרגיה ומידע כבסיס לחולי ובריאות.
שינוי - מהות בסיסית בחיים בעולם החומר.
בריאות - כתהליך מתמשך של התאמה לדרישות המשתנות של החיים.
 
ספרות מומלצת:
התא: מבנה ופעילות (יחידה 2 ) יואל קלמס, האוניברסיטה הפתוחה, 2002, עמ' 117-135.
העין והרוח/מוריס מרלו-פונטי
מושג האלוהים אחרי אושוויץ/ האנס יונס : חומר רוח ובריאה עמ' 87-137.
Lehninger, et. Al 2005, "Principles of Biochemistry ", 4th edition , 2005.
Cameron,O.G.2009. Visceral brain–body information transfer. NeuroImage 47, 787–794.
Cameron,O.G.2001.Interoception: The Inside Story-A Model for Psychosomatic Processes.
Psychosomatic Medicine 63:697–710.
Lahav, N., Shlomo Nir, S. and. Elitzur, A.C.2001. The emergence of life on Earth. Progress
In Biophysics & Molecular Biology 75 :75–120.
Ventegodt S, Hermansen TD, Nielsen ML, Clausen B, Merrick J.2006. Human development II:
we need an integrated theory for matter, life and consciousness to understand life and healing.
ScientificWorld Journal. 6;6:760-6.
Thorne,J.L. and Campbell,M.J.2014.Nuclear receptors and the Warburg effect in cancer.
International Journal of Cancer. Jun 4. doi: 10.1002/ijc.29012.
שיעור מספר 2 : העולם הביולוגי - מאפיינים – חלק ב'-גבולות ויחסי גומלין.
מטרה: הבנת יחסי גומלין ואינטרס "כללי" במערכות מורכבות, מרמת התא ועד האורגניזם השלם.
נושאי השיעור
גבולות ביולוגיים וגבולות אנושיים ומה שביניהם.
מחלות הקשורות בדפוסי עצמיות וגבולות .
אותנטיות ואומץ לב.
הבסיס המדעי למערכות יחסי הגומלין.
קשר כימי - הבסיס ליחסי קרבה ומרחק וליחסי הגומלין.
 
ספרות מומלצת:
Molecular Biology of the Cell, 2002 (Alberts et al.) 4rd ed. pp831-841.
The tree of knowledge,1992. Maturana ,H.M and Varela, F.J. pp34-89.
Luhmann,N.2006. System as Difference.Organization January 2006 13: 37-57.
Lahav, N., Shlomo Nir, S. and. Elitzur, A.C.2001. The emergence of life on Earth. Progress
in Biophysics & Molecular Biology 75 :75–120. Pincus D.2012. Self-organizing
biopsychosocial dynamics and the patient-healer
relationship. Forsch Komplementmed. 2012;19 Suppl 1:22-9.
Ramos-e-Silva M, Jacques Cd . 2012. Epidermal barrier function and systemic diseases.
Clinics in Dermatology, 30(3) : 277–279.
Proksch E, Brandner JM, Jensen JM., 2008.The skin: an indispensable barrier. Exp Dermatol.
17(12):1063-72.
Dhabhar FS.2013. Psychological stress and immunoprotection versus immunopathology in the
skin. Clin Dermatol.31(1):18-30.
KlemmWR.2011. Neural representations of the sense of self. Adv Cogn Psychol. 2011;7:16-30
McEwen,B.S.2012. Brain on stress: How the social environment gets under the skin. PNAS
109 Supplement 2, 17180-17185.
 
שיעור מספר 3: תיאוריות מדעיות בעלות השלכות על תפיסת האדם והחברה וביטוין במערכות ביולוגיות.
מטרה: להבין איך מודלים פיזיקליים השפיעו על תפיסת אדם וחברה
להבין את הטבע הדואלי של עולם החומר וביטויו גם במערכות ביולוגיות.
נושאי השיעור
תודעה - תוכנת היסוד שלנו.
האם החיים הם טרגדיה יוונית? מסלול קבוע היישר אל הסוף הבלתי נמנע או מסע מתהווה.
תאוריות מדעיות והשפעתן על תפיסת האדם והחברה.
הבנת הטבע הדואלי של עולם החומר וביטויו גם במערכות ביולוגיות.
הבליפ (הסרט) - כמדגים את התכנים הנ"ל.
הנחת היסודות למשמעות מושגים כמו רצון, כוונה ובחירה כמנופים לשותפות ביצירת מציאות.
 
ספרות מומלצת:
פיסיקה מודרנית/יורם אשל
תורת הקוונטים/ יואב בן-דב
כאוס - מדע חדש נוצר/גימס גליק
אלברט איינשטיין- אחדות וריבוי/יוסף אגסי
הטאו של הפיזיקה/ פריטיוף קאפרה
Molecular Biology of the Cell, 2002 (Alberts et al.) 4rd ed. pp 983-988,1010-1024.
Molecular Cell Biology, 4th ed. 1999 (Lodish et al.) pp524-529.
The Web of Life. Capra, F.
Margenau,H.1967. Quantum Mechanics, Free Will, and Determinism. The Journal of Philosophy, Vol. 64, No. 21. 714-725.
Maturana,H.R.and.Varela,F.J.,1980. Autopoiesis and cognition: the realization of the living.
(Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 42).
 
שיעור מספר 4: מערכת החיסון -המערכת של העצמי - צומת מפגש בין גוף לנפש.
מטרה: להכיר את תכונות מערכת החיסון.
 
נושאי השיעור
עצמי (self ) וזר(non self ). מערכת החיסון –המערכת של העצמי - הסתכלות מדעית ואנושית
תכונות, הרכב ותפקיד מערכת החיסון.
נקודת המבט האנושית והקשר שלה לחולי ובריאות
קשרי גוף - נפש והקשר שלהם להיווצרות מחלות.
הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומחלות :סרטן.......
 
ספרות מומלצת:
נטיות אישיות אצל חולי סרטן המעי הגס/ שולמית קרייטלר,אריה פיגר ומיכל מ. קרייטלר.
Immunology (6th ed., 2007) Kuby.
The Second Brain.1998. Gershon,M.D.
Blalock,J.E. 2005. The immune system as the sixth sense. J Int Med 257: 126-138.
Kreitler, S., Kreitler, M.M., Len, A., Alkalay, Y. and Barak, F. (2008). Psychological risk factors for colorectal cancer? Psycho-Oncologie, 2008, 2, 131-145.
Kreitler, S., Chaitchik, S. Kreitler, H.,1993. Repressiveness:cause or result of cancer?. Psycho-oncology,2: 43-54.
Glaser,R. , Kiecolt-Glaser,J.K.2005. Stress-induced immune dysfunction:implications for
Health. Nature reviews/Immunology.5:243-251.
Segerstrom SC, Miller G.2004. Psychological stress and the human immune system: A meta-analytic study of 30 years of inquiry. Psychological Bulletin, 130:1–37.
Kiecolt-Glaser JK, McGuire L, Robles TR, Glaser R.2002.Emotions,morbidity,and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology. 53:83-107.
Liu G, Bi Y, Wang R, Wang X.2013. Self-eating and self-defense: autophagy controls innate
immunity and adaptive immunity. J Leukoc Biol.93,1-9.
Calvanese,V., Lara,E. and Fraga,MF.2012. Self and Nonself . Advances in Experimental
Medicine and Biology 738: 236-255.
 
שיעור מספר 5 : בחירה - לחיות בעולם של צמתי החלטה.
מטרה: מהתא לאורגניזם- צמתי דרך ובחירה ברמה התאית וחיבורם לחיי היומיום של האורגניזם החי.
 
נושאי השיעור
צמתי דרך, השהייה ובחירה - מיסוד החיים בעולם החומר.
מסלולי בחירה תאיים, ומסלולי בחירה אנושיים (לדוגמא מחלת הסרטן).
דפוס התנהגותי, אפשרויות בחירה, האמנם?
הקשר בין דפוסי התנהגות לבחירה האנושית. האם אני אחראי לחיי ולמימוש רצוני?
הגיטרה (סרט) כמשל לבחירה ולאחריות אישית.
 
ספרות מומלצת:
אבולוציה בארבעה מימדים/ חוה יבלונקה ומריון ג' למב, מערכת ההורשה האפי גנטית עמ' 128-172.
גנים בהחלט לא הכל בחיים / ארז בראון
אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. חוה יבלונקה.
על ההשתעבדות מרצון / אטיין דה לה בואסי
מדעי החופש/מיכאל אברהם
Molecular Biology of the Cell, 2002 (Alberts et al.) 4rd ed. pp 983-988,1010-1024. Molecular Cell Biology, 4th ed. 1999 (Lodish et al.) pp524-529.
Libet,B.1999. Do We Have Free Will? J. Consciousness Studies, 6, No. 8–9, pp. 47–57
Libet,B. 1985. Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. The behavioral and brain sciences 8,529-566.
Rofe, Y. and Rofe,Y.,2013. Conversion Disorder: A Review Through the Prism of the Rational-Choice Theory of Neurosis. Eur J of Psychology 9(4): 832–868.
Rofe,Y. 2010.The Rational-Choice Theory of Neurosis:Unawareness and an Integrative Therapeutic Approach. J Psychotherapy Integration. 20(2) 152–202.
 
 
שיעור 6 : הזנה רב רובדית - הזנה מודעת (יותר חשוב לדעת איזה מין אדם נושא את המחלה...)
מטרה: להבין את הקשר בין התפיסות העצמיות לגילוי ומימוש הפוטנציאל הייחודי.
 
נושאי השיעור:
הזנה רב רובדית- הזנה מודעת
הקשר בין התבניות האישיות לבריאות ומחלה
הקשר בין התבניות האישיות ל"מציאות" הייחודית לכל אדם.
לב שבור, עצם שבורה - קשרי חומר ורוח כמקור להתפתחות
Theory U - מאיזה מקור נובעות הפעולות שלי? תשומת הלב/ההקשבה שלי.......הכוונה שלי?
 
ספרות מומלצת:
Scharmer,O .2004. Theory U: Leading from the Future as it Emerges
Scharmer O.2007. Theory U: Leading Profound Innovation and Change By Presencing Emerging Futures.. Messachusetts Institute of Technology
Eisenberger,NI 2012. Broken Hearts and Broken Bones: A NeuralPerspective on the Similarities Between Social and Physical Pain
Eisenberger ,NI and. Lieberman,MD, 2004. Why rejection hurts: a common neural alarm
system for physical and social pain. TRENDS in Cognitive Sciences 8(7) 294–300.
Chan C, Ho PS, Chow E 2001. A body-mind-spirit model in health: an Eastern approach. Soc Work Health Care.;34(3-4):261-82
 
שיעור מספר 7-8: תהליך תפיסת המציאות - הסיפור שבני האדם מספרים לעצמם. מטרה: להבין את תהליך תפיסת "המציאות".
נושאי השיעור
נקודת המבט האנושית והעולם הפנימי.
תהליך תפיסת המציאות.
באגים בעיבוד המידע: מהיפוך דימוי חושי לדימוי מנטאלי (ייצוג, תחושה).
האם המציאות שאנו תופסים קיימת מחוץ לנו, או שאנחנו יוצרים אותה בתודעתנו?
מה קורה במהלך התנסויות חדשות?
 
ספרות מומלצת:
מדריך למשתמש במוח/גון רייטי
השגיאה של דקארט /אנטוניו דמסיו
גוף הנפש/צבי עצמון
המוח/ריצרד מ. רסטוק
MIND. Scientific American 2003. vol 14:1-100.
Giuseppe, R.2011. The Key to Unlocking the Virtual Body: Virtual Reality in the Treatment of Obesity and Eating Disorders. J Diabetes Sci Technol Vol 5, Issue 2:283-292.
Pessoa, L. 2010. Emergent processes in cognitive-emotional interactions. Dialogues in Clinical Neuroscience. 12 (4):433-448.
Mohr W.K, Mohr B.D.,2001. Brain, behavior, connections and implications: Psychodynamics
no more. Archives of Psychiatric Nursing. Vol 15( 4):171–181.
Phillips ML, Drevets WC, Rauch SL, et al: Neurobiology of emotion perception, I: the neural basis of normal emotion perception. Biol Psychiatry 2003; 54:504–514.
Sutin AR, Robins RW,2008. When the "I" looks at the "Me": autobiographical memory, visual perspective, and the self. Conscious Cogn. 17(4):1386-97.
Singh AR, Singh SA.2011. Brain-mind dyad, human experience, the consciousness tetrad and lattice of mental operations: and further, the need to integrate knowledge from diverse disciplines. Mens Sana Monogr. 9(1):6-41.
Hameroff S.2001. Consciousness, the brain, and spacetime geometry. Ann N Y Acad Sci.929:74-104.
.
.שיעור מספר 9: הקשר בין תפיסת המציאות, דחק והתמודדות
מטרה: להבין את הקשר בין תהליך תפיסת המציאות ומצבי חולי ובריאות.
נושאי השיעור:
נקודת המבט האנושית והקשר לדחק
מצבי איום והשפעתם על מערכת החיסון.
הקשר בין המערכת החיסונית, עצבית והאנדוקרינית והקשר שלהם להתפתחות מחלות- PNI
תפיסת המציאות והקשר שלה לתפיסת העצמי ותפיסת המשמעות והשפעתם של אלו על תחושת דחק.
התמודדות – המצפן בקשר בין חולי ובריאות, חשיבות העולם הרגשי, הפסיכולוגי והרוחני .
המחלה כמראה משרתת וחלקנו ביצירתה.
 
ספרות מומלצת:
Batigun, A.D. ŞahinN,N.H. and Demirel,E.K 2011. Stress, Self-Perception and Interpersonal
Style in Patients with Physical Illnesses. Turkish Journal of Psychiatry. 22(4): 245-254.
Taylor1,A.G., Goehler,L.E. Galper,D.I., Innes,K.E. and Bourguignon,C.2010. Top-Down
and Bottom-Up Mechanisms in Mind-Body Medicine Development of an Integrative
Framework for Psychophysiological Research. Explore (NY). 2010 January; 6(1): 29-53.
Thornton,L.M and Andersen,B.L.2006. Psychoneuroimmunology examined: The role of
subjective stress. Cellscience.30;2(4): 66–91.
Gottlieb,R.M. 2003. Psychosomatic medicine: the divergent legacies of Freud and Janet Am
Psychoanal Assoc. 51(3):857-81.
Glaser R. and Kiecolt-Glaser JK. 2005.Stress-induced immune dysfunction: Implications for
health. Nature Reviews Immunology.5:243–51.
Kiecolt-Glaser JK, McGuire L, Robles TR and Glaser R. 2002.Emotions, morbidity, and
mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. Annu Rev Psychol;53:83-107.
Kiecolt-Glaser, J.,2009. Psychoneuroimmunology Psychology's Gateway to the Biomedical
Future. Perspect Psychol Sci. 4(4): 367–369.
Montoro,J et al, 2009. Stress and allergy. J Investig Allergol Clin Immun. 19, Suppl. 1:40-47.
. Neural Substrates of Implicit and Explicit Emotional Processes: A Unifying 2008 Lane,R.D. Framework for Psychosomatic Medicine. Psychosomatic Medicine 70:214 –231.
Deter, H.C.2012. Psychosocial interventions for patients with chronic disease.
BioPsychoSocial Medicine 2012, 6:2
Gunnar, M. and Quevedo. K.2007. The Neurobiology of Stress and Development. Annual
Review of Psychology 58: 145-173.
Dhabhar FS.2013. Psychological stress and immunoprotection versus immunopathology in
the skin. Clin Dermatol.31(1):18-30.
Zachariae R.2009. Psychoneuroimmunology: a bio-psycho-social approach to health and
Disease. Scand J Psychol;50(6):645-51.
 
שיעור מספר 10 : החיים בתפיסה הוליסטית של קשר גוף נפש .
מטרה: לאפשר הגדלת יכולת ההתבוננות על המורכבות האדם כישות אנרגטית בתוך עולם החומר.
נושאי השיעור
תפיסה של אחדות מול תפיסה של נפרדות גוף ונפש והשלכותיה.
תודעת הישרדות ותודעת חיים
הגשמה דרך חוויה בעולם תהליכי.
אינטימיות ושייכות
המרכיבים השונים של התודעה וביטויים במצבנו הגופני.
השלכות התפיסה ההוליסטית על תפיסת משמעות הבריאות.
 
ספרות מומלצת:
גוף ונפש,אוניברסיטה משודרת ,משרד הבטחון/ישעיהו ליבוביץ
נפש ומוח-יסודות הבעיה הפסיכופיזית/ישעיהו ליבוביץ
גוף ונפש/ קיית קמפבל
מושג האלוהים אחרי אושוויץ/ האנס יונס : חומר רוח ובריאה עמ' 87-137
הנהגת הבריאות/ הרמב"ם
מותר האדם:האבולוציה של התודעה/יוסף נוימן
Hey et al.2006.Use of Body-Mind-Spirit Dimensions for the Development of a Wellness Behavior and Characteristic Inventory for College Student. Health Promot Pract.7:125-133.
Mohr,WK.2006 . Spiritual issues in psychiatric care. Perspect Psychiatr Care;42(3):174-83. Narayanasamy, A.2001. A critical incident study of nurses' responses to the spiritual needs of their patients . J.Advanced Nursing,2001;.33 Issue 4 P. 446-455 .
Ng S.M., Yau, J.K., Chan CL, Chan CH and Ho D.Y.2006. The measurement of body-mind-spirit well-being toward multidimensionality and transcultural applicability. Health Promot Pract.;7(1):125-33
The Imperative of Responsibility/ Hans Jonas .נספח לפרק 3 עמ' 205-231
 
שיעור מספר 11-12: הכרת כלים של תודעה והאפשרות להיעזר בהם לקידום תהליכי התפתחות ,למידה וריפוי.
מטרה: הכרות עם כלים של תודעה ליצירת מציאות מיטיבה. הבנת שימוש בפוטנציאל האינסופי למימוש בחומר.
 
נושאי השיעור
תודעה כ"מנוף" ליצירת מציאות
אמונה ,פלסבו ונוסבו.
כלים של ריפוי עצמי: מדיטציה, דמיון מודרך, אוטוסוגסטיה, תדרים....
כוונה והתכוונות - כגשר בין הרצון למימושו . מבט מדעי ואנושי.
התכוונות, התמקדות ,התמסרות ואפשור במערכת ביולוגית.
 
ספרות מומלצת:
אהבה רפואה וניסים/ברני ס. סיגל
לשוב להיות בריא/א.קארל סימונטון,סטפאני מתיוס-סימונטון,גימס ל. קרייטון
נפש, מוח ומדע/ גון סרל
קרלוס קסטנדה (כוח השקט)
זן ואמנות אחזקת האופנוע/ רוברט פירסיג
כוח הכוונה/ויין דייר
Astin,J.A., Shapiro,S.L.Eisenberg, D.M. and Forys, K.L.2003.Mind-Body Medicine: State of
the Science,Implications for Practice. J Am Board Fam Pract;16:131– 47.
Eccles R. 2007. The power of the placebo. Curr Allergy Asthma Rep. 7(2):100-4.
Spiegel H 1997.Nocebo: The power of suggestibility . Preventive medicine 26:616-621.
Hahn RA 1997. The Nocebo phenomenon: Concept, evidence and implication for public
health. Preventive Medicine 26:607-611.
Benedetti F, Lanotte M, Lopiano L and Colloca L2007. When words are painful:
Unraveling the mechanisms of the nocebo effect. Neuroscience 147:260-271.
Benedetti F. 2008. Mechanisms of placebo and placebo-related effects across diseases
and treatments. Annu Rev Pharmacol Toxicol.;48:33-60.
Matsuhashi,M. and Hallett,M.2008. The timing of the conscious intention to move. European Journal of Neuroscience, 28, pp. 2344–2351.
McEwen,B.S.2007. Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain. Physiol Rev. 87 : 3 873-904.
Gottlieb,R.M.2011. Psychosomatic Medicine: the Divergent Legacies of Freud and Janet. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry November 1, 2011 82: 1267-1273.
Butow,P.N.et.al, 2002. Epidemiological evidence for a relationship between life events, coping style, and personality factors in the development of breast cancer. Journal of Psychosomatic Research 49, 169-181 .
Figer,A.,Kreitler,S.Kreitler,M. and Inbar,M.2002. Personality dispositions of colon cancers patients. Gastrointestinal Oncology . vol.4,81-92.
Koshi EB, Short CA.2007. Placebo theory and its implications for research and
clinicalpractice: a review of the recent literature: 7(1):4-20.
Papakostas YG, Daras MD. 2001. Placebos, placebo effect, and the response to the healing situation: the evolution of a concept. 42(12):1614-25.
Bedford FL. 2012. A perception theory in mind-body medicine: guided imagery and mindful meditation as cross-modal adaptation. Psychon Bull Rev.19(1):24-45.
Bazzo DJ, Moeller RA.1999. Imagine this! Infinite uses of guided imagery in women's health. J Holist Nurs. 1999 Dec;17(4):317-30.
Lewandowski WA.2004. Patterning of pain and power with guided imagery. Nurs Sci Q. 17(3):233-41.
Lou HC, Nowak M, Kjaer TW.2005. The mental self. Prog Brain Res. 150:197-204.
Madeline M. and Lorentz, R.N. 2006. Stress and Psychoneuroimmunology Revisited:
Using mind-body interventions to reduce stress. Alternative Journal of Nursing 11:1-11.
 
שיעור מספר 13: הקשר בין ערבות הדדית וריפוי
מטרה: להבין את הקשר בין ערבות הדדית לריפוי, בין תודעת הישרדות ותודעת חיים לריפוי עצמי וחברתי.
נושאי השיעור
הקשר בין ערבות הדדית וריפוי
תודעת הישרדות ותודעת חיים
אסטרטגיות של תמיכה חברתית - עזרה הדדית
דיון בסרט: פאטש אדמס.
צירופי מקרים - מקריות או כוונה מסונכרנת?
 
ספרות מומלצת:
לשוב להיות בריא/א.קארל סימונטון,סטפאני מתיוס-סימונטון,גימס ל. קרייטון
ריפוי ורוח-על הקשר בין בריאות הגוף לכוחות הנפש/ביל מוירס
הנהגת הבריאות/ הרמב"ם עמ' 196-233.
האדם מחפש משמעות/ויקטור פראנקל
השאיפה למשמעות/ ויקטור פראנקל עמ' 22-97.
סינכרוניות ואקראיות/רות נצר, מאמר אינטרנטי
אי לוקליות קוונטית ותודעה/ מיכה אנקורי."שיחות,כתב עת לפסיכותרפיה,אפריל 2008.
Mohr,WK.2006. Spiritual issues in psychiatric care. Perspect Psychiatr Care;42(3):174-83.
Reed T. 2007. Imagery in the clinical setting: a tool for healing. Nurs Clin North Am;
42(2):261-77, vii.
Rizzolatti G, and ¬ Craighero L 2004. The mirror-neuron system.Ann.Rev. Neuroscience.
27: 169-192.
Miller,G.2005. Reflecting on Another's Mind. Science:308: 945-947.
Fowler,H.J and Christakis,N.A.2008.Dynamic spread of happiness in a large social network
longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study.BMJ 8:337;a 2338.
Levin, J. 2012. Religion and Physical Health among Older Israeli Jews IMAJ ,14: 595-601.
Hey et al.2006.Use of Body-Mind-Spirit Dimensions for the Development of a Wellness Behavior and Characteristic Inventory for College Student. Health Promot Pract.7:125-133. Libby LK, Valenti G, Pfent A, Eibach RP.2011. Seeing failure in your life: Imagery perspective determines whether self-esteem shapes reactions to recalled and imagined failure. J Pers Soc Psychol.;101(6):1157-73.
Ng S.M., Yau, J.K., Chan CL, Chan CH and Ho D.Y.2005. The measurement of body-mind-spirit well-being toward multidimensionality and transcultural applicability.
Soc Work Health Care. 2005;41(1):33-52.
The Imperative of Responsibility/ Hans Jonas .נספח לפרק 3 עמ' 205-23 Eisenberger,N.I.2011. Why Rejection Hurts: What Social Neuroscience Has Revealed bout the Brain’s Response to Social Rejection
MacDonald, G and.Leary. M.R 2005. Why Does Social Exclusion Hurt? The Relationship Between Social and Physical Pain. Psychological Bulletin 131 ( 2) 202–223.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת