חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לדתות העולם
  Untroduction to World's Religiouns                                                                   
0697-1007-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1200-1400102רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר מאייר ברברה או
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לדתות העולם
ד"ר ברברה מאיירהקורס יעניק מבט כללי על דתות העולם המרכזיות: היהדות, הנצרות, האסלאם, ההינדואיזם והבודהיזם. בקורס יוצגו הנסיבות ההיסטוריות השונות בהן דתות העולם נולדו והתפתחו, עקרונות האמונה והפרקטיקה המאפיינים אותן, תוך הדגשת והמיוחד והשונה בכל אחת מהדתות. בקורס ירצו ממיטב חוקרי דתות העולם מאוניברסיטת תל אביב ומחוצה לה.

מטלות: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת החומר הביבליוגראפי משבוע לשבוע, כתיבת מטלות קצרות ועבודת סיום.

ציון: הציון יורכב מציוני המטלות ומעבודת הסיום.


סילבוס מפורט

מדעי הרוח | מדעי הדתות
0697-1007-01 מבוא לדתות העולם
Untroduction to World's Religiouns
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר מאייר ברברה או

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לדתות העולם

 

 

 

יהדות

1.      29.10.14         הדת המקראית כמופע הטרומי של היהדות.

 

נצרות

1.      5.11.14           קאנון ותאולוגיה.

 

יהדות

2.      12.11.14         תורה משמיים כמיתוס החדש של היהדות הרבנית.

 

אסלאם

1.      19.11.14         מבוא לאסלאם: היסטוריה, מחשבה, חוויה.

2.      26.11.14         סונה ושיעה: תיאולוגיה ודתיות.

3.      3.12.14           האסלאם כפוליטיקה.

 

בודהיזם

1.      10.12.14         הקדמה וחיי הבודהא.

2.      17.12.14         שתי הדרשות הראשונות ועיקרי התורה הבודהיסטית.

3.      24.12.14         התפתחות הקהילה הבודהיסטית והזרמים הבודהיסטיים.

 

הינדואיזם

1.      31.12.14         מבוא כללי והיסטורי: וודות ומושגי יסוד – פילוסופיה.

2.      7.1.15             אלים, אלות וסיפורים אחרים - מיתוס.

3.      14.1.15           פולחנים, פסטיבלים ופרקטיקות אחרות - ריטואל.

 

נצרות

2.      21.1.15           התפתחות הדוגמה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת