חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא למחשבה נוצרית
  Introduction to Christian Thought                                                                    
0697-1006-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1000-1200277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מאייר ברברה או
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא למחשבה נוצרית

 

מיהו האלוהים של הכנסיה הנוצרית, לפי הבנתם של הנוצרים, בעבר ובהווה? במה מאמינים נוצרים מימי הכנסיה הקדומה ובמה התקשו להאמין אז והיום?

בקורס זה נלמד את עיקרי האמונה הנוצרית על בסיס קריאת מקורות, כמו גם פרשנויות עכשוויות. סדר הנושאים משקף את ה 'אני מאמין' הנוצרי והוויכוחים המרכזיים שליוו את השיח הנוצרי העיוני מימי התפתחותו ועד היום. לימוד היסודות המחשבתיים של הנצרות הקלאסית ביחד עם היבטים בהגות נוצרית מודרנית (ופוסט-מודרנית) מאפשר מפגש עם מסורת חיה, מתפתחת, מתווכחת ואף מבקרת את עצמה. שאלות היסוד של הכנסיה הקדומה דומות מאוד לבעיות הזהות הנוצרית בעידן הרב-תרבותי והבין-דתי: האם האל, שנוצרים מתפללים אליו, הוא האל של כולם? מהו ייחוד האמונה הנוצרית ומהי פרקטיקה נוצרית?

 

דרישות:

נוכחות, השתתפות פעילה.

הרכב הציון:

100% - עבודה.

בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | מדעי הדתות
0697-1006-01 מבוא למחשבה נוצרית
Introduction to Christian Thought
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר מאייר ברברה או

666סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא למחשבה נוצרית

 

דר' ברברה מאיר

 

קריאה

שעור

שאלות

 

מבוא:

זרמים וכנסיות

 

מחשבה נוצרית מהי?

 

Joseph Tyson
Anti-Judaism in Marcion
and his Opponents

2

האל

 

האתגר של מרקיון:

''האל הלא מוכר''

 

אורה לימור,
בין יהודים לנוצרים,
כרך א, ע' 46/47; 51-59

3

ישו(ע)

 

תורת ישו(ע):

דרשות ומשלים

 

Sanders, Paul
A Very Short Introduction,
p.91-97

4

ישוע לפי פאולוס

 

זיכרון  ישו(ע):

המתח בין ישו לכריסטוס

 

אביעד קליינברג,
הנצרות מראשיתה
,
ע' 1-10

5

האל וכריסטוס

 

הויכוח בין אריוס לאתנסיוס

סימבול Nicea

 

John Zizioulas
The Cappadocian Contribution

6

תורת השילוש

 

האחד והשלושה:
מונותיאיזם במבחן

 

David Ford
A Very Short Introduction to
Theology

7

תיאולוגיה

 

הגות כפרקטיקה נוצרית ותיאולוגיה כצורך של חיפוש זהות

 

Dietrich Ritschl
Art. Christology, Encyclopedia of Christianity

8

כריסטולוגיה

 

השיח על שליחותו של ישו:
הבטחה, מימוש ואכזבה

 

Hans Hermann Henrix
The Son of God Became Human as a Jew

9

כריסטולוגיה קתולית עכשווית

 

תפיסת ישו כיהודי בהגות נוצרית, סימבול Chalcedon

 

Elisabeth Johnson
A Theology of Mary

10

מריולוגיה

 

תפיסת מרים, אמו של ישו, בהגות קתולית עכשווית

 

Peter Bouteneff
Christ and Salvation

11

כריסטולוגיה אורתודוקסית

 

תפיסת הישועה בהגות אורתודוקסית עכשווית

 

Gustavo Gutierrez
A Theology of Liberation,
p. xiii-xv; 11-12; 102-105;

171-174

12

תיאולוגיה עכשווית

 

הבנה עצמית של הכנסיה ושאלות זהות מראשיתה עד להווה

 

Alister McGrath
Introduction to Christian Thought

13

סקרמנט

 

הסקרמנט כמבנה החיים הנוצריים: וויכוחים פנים-נוצריים (אקומניים)

מבוא למחשבה נוצרית

 

מיהו האלוהים של הכנסיה הנוצרית, לפי הבנתם של הנוצרים, בעבר ובהווה? במה מאמינים נוצרים מימי הכנסיה הקדומה ובמה התקשו להאמין אז והיום?

בקורס זה נלמד את עיקרי האמונה הנוצרית על בסיס קריאת מקורות, כמו גם פרשנויות עכשוויות. סדר הנושאים משקף את ה 'אני מאמין' הנוצרי והוויכוחים המרכזיים שליוו את השיח הנוצרי העיוני מימי התפתחותו ועד היום. לימוד היסודות המחשבתיים של הנצרות הקלאסית ביחד עם היבטים בהגות נוצרית מודרנית (ופוסט-מודרנית) מאפשר מפגש עם מסורת חיה, מתפתחת, מתווכחת ואף מבקרת את עצמה. שאלות היסוד של הכנסיה הקדומה דומות מאוד לבעיות הזהות הנוצרית בעידן הרב-תרבותי והבין-דתי: האם האל, שנוצרים מתפללים אליו, הוא האל של כולם? מהו ייחוד האמונה הנוצרית ומהי פרקטיקה נוצרית?

 

דרישות:

נוכחות, השתתפות פעילה.

הרכב הציון:

100% - עבודה.

בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.

 

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

בארת, קרל, יסודות הדוגמטיקה הנוצרית, רסלינג 2004

 

לימור, אורה, בין יהודים לנוצרים (כרך א), האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב 1993 (ע' 46/47,
51-59,
129-134, 137- 139, 143)

 

פלוסר, דוד,  המקורות היהודיים של הנצרות, האוניברסיטה המשודרת תל-אביב 1980

 

קליינברג, אביעד (תרג.), אוגוסטינוס, וידויים, תל אביב 2001

 

קליינברג, אביעד, הנצרות מראשיתה ועד לרפורמציה, תל-אביב 1995

 

קובץ מסמכים נוצריים בני-זמננו על היחסים בין יהודים לנוצרים, מועצה בין דתית מתאמת בישראל , ירושלים 1996 (ע'83-87)

 

The Encyclopedia of Christianity,

ed. by Erwin Fahlbusch, Jan Milic Lochman, John Mbiti, Jaroslav Pelikan, Lukas Vischer, William B. Eerdmans Publishing Company / Grand Rapids, Michigan  Cambridge U.K., Vol I: 1999; Vol II: 2001; Vol III: 2003; Vol IV: 2005

 

The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought,

ed. by Alister E. McGrath,  Blackwell Publishers, Oxford 1993

 

Boys, Mary, Has God only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding, New York - Mahwah N.J. 2000

 

Bouteneff, Peter, Christ and Salvation, in: The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, ed. by Mary B. Cunningham and Elisabeth Theokritoff, Cambridge University Press 2008

 

Ford, David, A Very Short Introduction to Theology, Oxford University Press 1999

 

Gutierrez, Gustavo, A Theology of Liberation. History, Politics and Salvation,
Orbis Books, Maryknoll: New York
1988²

 

Henrix, Hans Hermann, The Son of God Became Human as a Jew. Implications of the Jewishness of Jesus for Christology, in: Christ Jesus and the Jewish People Today. New Explorations of Theological Interrelationships, ed. by Philipp A. Cunningham, Joseph Sievers, Mary Boys, Hans Hermann Henrix & Jesper Svartvik, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 2011, pp. 114-143

 

Johnson, Mary, Truly Our Sister. A Theology of Mary in the Commuion of Saints, New York: Continuum 2003

 

Ochs, Peter, The God of Jews and Christians, in: Christianity in Jewish Terms,
ed. by Tikva Frymer-Kensky / David Novak / Peter Ochs / David Fox Sandmel /Michael A. Signer, Westview Press: Boulder, Colorado 2000, pp. 49-69

 

Ritschl, Dietrich, The Logic of Theology,
Fortress Press: Philadelphia 1987 (p. 124-138; 176-177)

 

Art. “Christology” Overview, in: The Encyclopedia of Christianity,
Eerdmans Publishing Company: Michigan 1999 (p. 458-459)

 

Sanders, E.P., Paul: A Very Short Introduction, Oxford University Press 1999

 

Theissen, Gerd, Fortress Introduction to the New Testament,
Fortress Press 2003 (p. 47-58)

 

Tyson, Joseph B., Anti-Judaism in Marcion and his Opponents, in: Studies in Jewish-Christian Relations 1 (2005-2006), pp. 196-208

 

Zizioulas, John D., The Doctrine of the Holy Trinity: The Significance of the Cappadocian Contribution, in: Trinitarian Theology Today. Essays on Divine Being and Act, ed. by Christoph Schwöbel, Edinburgh: T&T Clark 1995, pp. 44-61

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת