חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא למדעי הדתות
  Introduction to Scholarship in Religions                                                             
0697-1002-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1400-1600277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורבין נחמה
סמ'  ב'1200-1400317גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורצברגר רחל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הדת על גילוייה השונים היא תופעה הקיימת בכל החברות והתרבויות ואחד התחומים הנחקרים ביותר במדעי הרוח והחברה. דיסציפלינות שונות מתמודדות עם היבטים שונים של דת ודתיות. הפילוסופיה של הדת עוסקת בטבעה של האמונה, ביחסים בין אמונה לתבונה, ובתוקפן הרציונלי של אמונות דתיות. הפסיכולוגיה של הדת עוסקת בצרכים הפסיכולוגים להם נותנת הדת ביטוי ומענה. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת עוסקות בעשייה הדתית, בריטואלים וטקסים, בארגונים ובמוסדות חברתיים ובמערכת האמונות של דתות שונות, מתוך הקשר חברתי ותרבותי.

נתבונן בשאלות המרכזיות המעסיקות כל אחת מהדיסציפלינות הללו, באופנים בהם כל אחת מהן מתמודדת עם שאלותיה ובחוזקן וחולשתן של תשובותיהם. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.


מטלות: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת החומר הביבליוגרפי משבוע לשבוע, כתיבת מספר מטלות קצרות במהלך הקורס ועבודת סיום.

ציון: הציון יורכב מציוני המטלות ועבודת הסיום.

שעת קבלה:
ד"ר נחמה ורבין: בתיאום מראש: nverbin@post.tau.ac.il
ד"ר רחל ורצברגר: בתיאום מראש werczi@mscc.huji.ac.il

מבוא למדעי הדתות:הסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה של הדת
דר' רחל ורצברגר

שעת קבלה: לפי תיאום מראש
כתובת מייל: Rachel.werczberger@mail.huji.ac.il

הדת על שלל גילוייה השונים היא תופעה הקיימת בכל החברות והתרבויות ואחד התחומים הנחקרים ביותר במדעי החברה. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת עוסקות במנהגים, ברקע ההיסטורי, בארגונים חברתיים ובמערכת האמונות של דתות שונות, מתוך הקשר חברתי ותרבותי. מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לתיאוריות ולעבודות המחקר הקלאסיות והעכשוויות העוסקות בקשרי הגומלין שבין החברה, התרבות והדת, והלעניק להם כלים תיאורטיים, מושגים ומתודולוגיים לעיסוק בהיבטים החברתיים והתרבותיים של תופעות דתיות.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת