חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גיאופוליטיקה של מים
  Geopolitics of Water  
0691-4919-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1800-2000115 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס גיאו-פוליטיקה מים

 

ד"ר אמנון קרטין

 

 

 

הקורס עוסק בסוגיות גיאוגרפיות-פוליטיות של מים בעידן הפוסט-מודרני. מטפל בסוגיית משאב המים מנקודות מבט והקשרים: חברתיים, כלכליים, פוליטיים-אידיאולוגיים ואסטרטגיים.

 

דן בסוגיית המים ככלי ניהול בשירות מדינת הלאום (לשליטה, שילוב / הדרה). עוסק במים בינלאומיים ובוחן את סוגיית המים כ 'עילה למלחמה'.

 

דן במדיניות המים של ישראל ובגיאופוליטיקה של מים ביחסי ישראל ושכנותיה ובהצעות ליישוב בעיית המחסור באגן הירדן.

 

 

חובות הקורס

 

הכנת רפרט אישי (חיבור מדעי קצר) המבוסס על מחקר עצמי ומקורי על פי בחירת התלמיד/ה.

 

דרישות קדם

 

אין

 

ביבליוגרפיה מומלצת 

 

Dolatyar, M. and Tim S. Gray 2000  The politics of water scarcity in the M.E.      Environmental Politics 9 (3) pp. 65-88.

Gleick, P.H., 1993 Water and conflict,  International security, Vol. 18 (1), pp. 79 -112.

Giordano, M. A. Aaron, T. Wolf 2003 Sharing waters: Post-Rio international water management, Natural Resource Forum, 27, Pp. 163-171.

Menahem, G. 1999 Water policy in Israel : Policy paradigms, policy networks and public policy. Discussion paper No. 1-99, The Pinhas sapir Center for Development, Tel Aviv University .

Kartin, A. 2000 Factors inhibiting structural changes in Israel’s water policy  Political Geography, 19  pp. 97-115.

Wolfe Sarah, David B. Brooks 2003 Water scarcity: An alternative view and its implications for policy and capacity building, Natural Resources Forum, Volume 27, Issue 2, pp. 99-107.

Postel Sandra L 2003 Securing water for people, crops, and ecosystems: New  mindset and new priorities, Natural Resources Forum, Volume 27, Issue 2, pp.  89-98.

 

 

 

Course description
One of the marks of post modernity is the theoretical, practical and moral failure of sovereignty as practiced "inside" and "outside" by modern nation-states. This course attempts to account for the rise and subsequent crisis of modern sovereignty. The course will discuss alternative concepts of sovereignty, such as divided and federal states, and those found in other forms of indirect rule. Regarding territory, selected issues being contested will be addressed, such as, the end of territory, a borderless or, 'flat' world, territory as a device to control and contain people – i.e., territory as an oppressive tool in the hands of the state, territory as a source of (national or ethnic) identity.

Bibliography:
1. Antonsich, M. 2009 On Territory, the Nation-State and the Crisis of the Hyphen, Progress in Human Geography 33(6), 789-806.
2. Brenner, N. 1999 Beyond state-cenrtism? Space, territoriality, and geographical scale in globalization studies, Theory and Society 28, 39-78.
3. Elden, S. 2010 Land, Terrain, Territory, Prog Hum Geogr OnlineFirst, April 21.
4. Lacher, H. 2005 International Transformation and the Persistence of Territoriality: Toward a New Political Geography of Capitalism, Review of International Political Economy, 12 (1), 26-52.
5. Tir, Y. 2003 Never-Ending Conflicts? Territorial Changes as Potential Solutions to Territorial Disputes. Conflict Management and Peace Science 20 (2), 59-83.

Prerequisite:
None

Grade:
Paper: 100%


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת