חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא
  Policy Packaging for Sustainable Transport  
0691-4869-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1800012 יד אבנרפרוייקט ד"ר גבעוני משה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא - סדנה 4 ש"ס סמסטר א'

 

למרות ההבנה בצורך לקדם מערכת תחבורה בת קיימא ולעבור לניידות דלת-פחמן, סקטור התחבורה הוא מהיחידים שלא מצליח לצמצם את פליטות המזהמים וגזי החממה, להיפך. במרכזה של מדיניות התכנון החדשה ליצירת ערים בריאות וברות-קיימא עומדים כלי התחבורה הלא-ממונעים (בעיקר אופנים והליכה) אשר השימוש בהם לאורך השנים יורד בהתמדה, ולצידם התחבורה הציבורית שלרוב "מפסידה" בתחרות מול הרכב הפרטי.

 

מטרת קורס זה הינה ליצור "חבילת מדיניות" (policy package) אשר תוכל להביא לשינוי משמעותי בהרכב הנסיעות בערים ולדרך ההתנידות בהם. המתודולוגיה של בניית חבילת מדיניות, אשר נמצאת עדין בשלבים ראשוניים של מחקר ופיתוח, תעמוד במרכז הקורס ותיושם ע"י הסטודנטים בפרויקט יישומי שיבחר בתחילת השנה ובשיתוף עם גורם כמו רשות מקומית או מפעיל תחבורה. מטרת הקורס היא להציג בסוף הקורס חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא.

 

 

הערכה:

 

30% - דו"ח הצגת חבילת המדיניות שפותחה

 

50% - תרגילים

 

20% - נוכחות והשתתפות

 

Course description

Policy packaging for sustainable transport

 

Despite the recognition of the need for sustainable transport system, and the need to move towards low-carbon mobility, the transport sector remains almost the only one that cannot curb emissions. At the centre of the new planning policy to create healthy and sustainable cities are the non-motorised modes of transport (mainly walking and cycling) that have seen significant decline in their use over the years, alongside public transport, that in most cases “loses” in the competition with the private car.

 

The aim of this course is to create a policy package that could bring about significant modal shift to non-motorised modes and public transport in cities, and change in mobility patterns. The methodology of “policy packaging”, which is still at an early stages of research and development, will be at the centre of the course and will be applied by students in a project that will be chosen at the start of the year in collaboration with a local authority or transport operator. The aim of the course is to present at the end a policy package to promote sustainable transport.

 

 

Assessment:

 

30% - Final report presenting the policy package

 

50% - Exercises

 

20% - Presence and participation in class

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת