חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תכנון עם קהילות- עבר, הווה, עתיד- פרוייקט יישומי
  Planning with Communities: Theory and Methodology  
0691-4851-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1600012 יד אבנרפרוייקט פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תכנון עם קהילות- תיאוריות ומתודולוגיות
 
פרופ' טובי פנסטר
 אדריכלית טל קולקה
 
 
בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בקרב מתכננים מקצועיים, ארגוני החברה האזרחית ואזרחים מן השורה בצורך במעורבות גבוהה יותר של קהילות בתהליכי תכנון המתייחסים לסביבת חייהם זאת עקב האינטנסיביות הגוברת והולכת של פרויקטים של פיתוח והתחדשות עירונית המשפיעים על רקמות עירוניות קיימות. במקביל מתפתח בשנים האחרונות גוף תיאורתי ומתודולוגי בתחום של עבודה עם קהילות אשר מבקש לתת מענה לצרכים התכנוניים המקצועיים ולקולות העולים מן השטח.
 
בשנים האחרונות אנחנו מפתחים במעבדה למחקרי תכנון, סביבה וקהילה דרכי עבודה ותהליכים לעבודה עם תושבים וקהילות מתוך התייחסות לתכנון ולהתחדשות עירונית כאל פלטפורמות להשגת שינויים אסטרטגיים של מבני הכוח והסדר החברתיים הקיימים. הקורס הינו חלק מעבודת המחקר והעבודה היישומית הנעשית במעבדה.

בקורס נלמד לעומק את התיאוריות השונות בתחום התכנון אשר עוסקות ביחסי מתכנן – קהילה. כמו כן נבחן את המתודולוגיות שפותחו בשנים האחרונות באשר לדרכים ולאופנים בהם אפשר לעבוד עם קהילות. נתמקד במושגים של הכרה ותכנון ונבחן אותם הן בתיאוריה והן בפרקטיקה.

מטרות הקורס: 
1. לבחון את ההתפתחות התיאורתית התכנונית מבחינת מעורבות של קהילות בתהליך התכנון
2. להציג את המתודולוגיות השונות שבעזרתן נעשה תהליך זה בפועל
3. ליישם את התיאוריות והמתודולוגיות בעבודת שטח בצוותי עבודה.

מבנה הקורס:
הקורס יכלול חלק תיאורטי - הרצאות פרונטאליות, וחלק מעשי שבו נעבוד במתחם מגורים ועסקים ביפו. העבודה תכלול תחקיר שטח ואיסוף מידע ארכיוני – תכנוני- היסטורי, כמו גם מידע איכותני – אישי וחברתי באמצעות ראיונות אישיים עם תושבים/ בעלי נכסים בעבר ובהווה, ויצירת פורום קהילתי אשר מתקיים בו דיאלוג השואף להכרה הדדית תוך כדי הגדרת צרכי התושבים לפיתוח המתחם .

הרכב ציון הקורס:
50% עבודת גמר
50% השתתפות בכיתה ובעבודת שטח (עבודת השטח הינה בהיקף של שעתיים-שלוש בשבוע בנוסף על ההרצאות)
 
 
דרישות קדם: אחד מקורסי התכנון לתואר ראשון.
 
 
ביבליוגרפיה ראשונית
 
פנסטר, ט. (2007) , 'זיכרון, שייכות ותכנון מרחבי, תיאוריה וביקורת
 
Fainstein, S. (2005) ' Planning Theory and the City', Journal of Planning Education and Research 25, 121-130
 
Fenster, T. (2009) 'Planning from Below in Israel: Reflections on the Public Interest', Geographic Research Fourm
 
Fenster, T. (2010) 'One Place – Different Memories: the case of Yaad – Miaar, in: Fenster, T. and Yacobi, H. (Eds.) Remembering , Forgetting and City Builiders, Ashgate, Ch. 5
 
Fenster, T. and Yacobi, H. (2005) 'Whose City is It? ' , Planning Theory and Practice,
 
Fenster, T. and Yacobi, H. (Eds.) (2010) Remembering , Forgetting and City Builders,  Ashgate, Ch.2,9
 
Fincher, R. and Iveson, K. (2008) Planning and Diversity in the City ,  Palgrave
Ch. 5
 
Gaffikin, F. and Sterret, K. (2006), 'New Visions  for Old Cities: The Role of Visioning in Planning' , Planning Theory & Practice, Vol. 7, No. 2, 159–178
 
Brand, R. and Gaffikin, F. (2007), 'Collaborative Planning in an Uncollaborative World, Planning Theory, Vol 6(3): 282–313
 
Jacobs, J. Edge of Empire: Postcolonialism and the City, Routledge, ch. 2,5
 
Sandercock, L. (1998), Towards Cosmopolis, Ch. 3
 
Sandercock, L. (2000) ' When Strangers become Neighbors', Planning Theory and Practice
Course description
The course focuses on theories and methodologies of working with communities. The purposes of the course are to examine theoretical planning developments dealing with community involvement in the planning process; to present the various methodologies and their theoretical foundations; and to implement the theories and methodologies in field work.

Bibliography:
1. Fincher, R. and Iveson, K. (2008) Planning and Diversity in the City, Palgrave,
2. Healy, P. (1977) Collaborative Planning, Palgrave
3. Jacobs, J. (1996) Edge of Empire, Routledge
4. Rothfield, P., Fleming C. and Komersaroff, P. (Eds/) (2008) Pathways to Reconciliation: Between Theory and Practice, Ashgate
5. Timothey, D. and Guelke, J.K. (2008) Geography and Genealogy, Ashgate
6. Tolia-Kelly, D. (2010) Landscape, Race and Memory, Ashgate
1. מיטשל, וו. ג'י, (2009) נוף קדוש, רסלינג
2. יאנג, ר. (2008) פוסט קולוניאליזם, רסלינג
3. פנסטר, ט. (2007) זיכרון, שייכות ותכנון מרחבי בישראל, תיאוריה וביקורת, 30

Grade:
Attendance 20 %
Paper 30 %
Final paper 50%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת