חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS
  Spatial Decision Making with GIS                                                                     
0691-4772-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800227יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס: רכישת רקע לגבי שימוש ב-GIS רסטרי לקבלת החלטות מרחביות ותכנון מרחבי.
חובות הקורס:
1. הגשת כל תרגילים. משקלם 40% מהציון הסופי.
2. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
3. עבודת סיום שמשקלם 60% מהציון הסופי של כל סמסטר.

דרישות קידום: קורס שיטות מחקר כמותיות ו-GIS של מ. א.
תוכנית הקורס
1. מערכת GISרסטרי ככלי לקבלת החלטות (על בסיס Idrisi ו-ArcGIS) .
2. מונחים בסיסיים של תורת קבלת החלטות.
3. שיטות ניתוח להסגת מטרה אחת Single-Objective Decision Making))
4. התחשבות באי-דיוקים בנתונים מרחביים ואי-ודעות בתנאים
5. בעיות הקשורות לשימוש ב-DEM (חישוב של אגן ניקוז, שדה ריאה וכ'ו)
6. בחירת מערכת ממ''ג לבניית היישום.
במידה ונספיק -
7. מבוא לשיטות ניתוח להסגת כמה מטרות יחד ((Multi-Objective Decision Making

ביבליוגרפיה:
1. D.J. Magure et al (eds.), 1991, Geographical Information Systems: Principles and Applications. v.1, 2 Longman.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert, 1993, Environmental Modeling with GIS, Oxford.
3. G. Langran, , 1993, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis.
4. I. Masser, M. Blakemore (eds.), 1991, Handling geographical Information: Methodology and Potential Applications, Longman.
5. M.J. Scholten, J.C.M. Stillwell, 1990, Geographical Information Systems for Urban and Regional Planning, Kluwer AP.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems. Pergamon.
2. International Journal of Geographical Information Systems. Taylor&Francis.
3. ITC Journal. International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, ITC.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.gsaup.ucla.edu/~robin/ESRI/p308.html – Description of planning system
http://www.ccg.leeds.ac.uk/mce/mce-intro.htm – Internet-based planning system (with bugs)
http://www.sis.utk.edu/cis/sada/ - Free software
http://www.biogeog.ucsb.edu/projects/ibm/reports/report96.html – Planning application report
http://unganisha.idrc.ca/humus/macau.html – Description of planning system
http://www.engr.colostate.edu/~mario/ipds.html#Introduction –Decision support system
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references
http://www.smartplaces.com/smart/index.htm - DSS software advertisement with references
http://www-esd.worldbank.org/rdv/training/harsh/harsh.htm - Examples of DSS http://mccweb.agri.cmu.ac.th/research/DSSARM/ThaiRice/DSSRice.html - Examples of DSS
http://earth.clarku.edu/hero/Matt/dsmodel.html – DSS based on Idrisi
http://www.for.gov.bc.ca/research/dgmdeer/ - Examples of DSS
http://greenmtn.state.co.us/overview/bigoverview/crdsscov.html - Examples of Water DSS
http://www.fsl.orst.edu/emds/geocomp/geopap3.htm- Examples of Forest DSS


הערות:
Course description
The course presents GIS-based methods of decision making together with the ArcGIS 10 tools used to implement these methods. Theoretical study of the methods is combined with extended practical exercises that illustrate GIS use in practice.
Course program:
1. Basic notions of decision-making theory
2. Raster GIS as the main tool for decision-making
3. Model Builder as a tool for representing parametric decision-making models
4. Single-Objective decision-making
5. Uncertainty in decision-making
6. Decision-making problems related to the DTM data and analysis (Viewshed, Watershed)
7. Multi-objective decision-making
8. Paper presentation

Bibliography
1. Malczewski J. (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis, Wiley, New York.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert (1993) Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems.
2. International Journal of Geographical Information Systems.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references

Prerequisite:
Introduction to GIS part 1, Introduction to GIS Part 2

Grade:
Paper presentation: 20%
Participation in discussions during paper presentations: 10%
Exercises during the semester: 35%
Final exercise: 35%


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת