חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה
  Remote Sensing and Photo Processing                                                                  
0691-4434-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-2000115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בן דור איל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס זה הוא קורס מקיף בחישה מרחוק המשלב תאוריה תרגול ופרקטיקה בעיבוד וניתוח תמונה לצרכי מיפוי וחישה מרחוק של הסביבה. הקורס נועד להקנות בסיס ידע פיזיקלי ומעשי בנושא ולהכשיר את התלמידים ללימודי המשך (חישה מרחוק היפרספקטרלית המהווה כיום את חוד החנית בחישה מרחוק פסיבית'. נושאי הלימוד המרכזיים: קרינה אלקטרומגנטית, חלונות אטמוספירים, אופטיקה של חישנים, פלטפורמות, סידור מרחבי של נתונים והכנתם לניתוח, העין כמכשיר, מבנה בסיסי של חישנים (אופטיקה ואלקטרוניקה) ניתוח על בסיס צבע, הדגשת עצמים קרקעים, סינון, תיקונים גיאומטרים, רדיומטריים ואטמוספירים, טביעת אצבע ספקטרלית של עצמים ויכולת זיהויים בהדמאה, אנליזות סטטיסטיות, עקרונות הספקטרורוסקופיה, מיון מכוון ולא מכוון, מערכות חלל ואוויר פוטנציאל התחום דוגמאות נבחרות בניטור הסביבה. מערכות ניתוח נתוני חישה מרחוק ועיבוד נתונים גלמיים עד לקבלת מפה תמטית.


ציון סופי: מבחן 90% , תרגילים 10%


ספרות עזר (בספרית החוג :
1) Satellite Remote Sensing, an Introduction, Ray Harris, 1987. Published by Routledge & Kegan Paul 220p.
2) Remote Sensing and Image Interpretation, Lillsand T.M. and Kiefer R.W. 1979. Published by John Wiley & Sons. 612p.
3) Remote Sensing and Image Interpretation, Lillsand T.M. and Kiefer R.W. 1994 (Third Edition) Published by John Wiley & Sons. 750p
4) Manual of Remote Sensing (Parts I and II), Condit (Edt.), 1988. Published by the Photogrametric Engineerings Society.
5) Remote-Sensing, Principles and Interpretation, Sabin F. 1990, Published by W.H. Freeman & Company N.Y. 400P.
6) Satellite Monitoring of the Earth. Szekielda K.H. 1988, published by John Wiley & Sons 326p.
7) Introductry Digital Image Processing A Recent Sensing Perspective,. Jeusen J.R. 1986 Published by Prentice-Hall 379p.
8) Remote Sensing for Resource Management , Johonnsen C.T. & Samders J.L. 665p.
9) Remote Sensing Methods & Applications. Hord D.M. 1986. Published by Wiley Series in Remote Sensing, 362p.
10) Terrain Analysis and Remote Sensing 1981, Townshend J.R.G. 1981. Published by George Allen & Unwun 232p.
11) Theory and Application of Optical Remote Sensing. Asror G. 1989. Published by Wiley Series in Remote Sensing 734p.
Course description
This is a continuation of the course “Introduction to Remote Sensing” (or its equivalent). It aims at expanding the student's knowledge about remote sensing in general and optical remote sensing in particular. The course will have both theoretical and practical parts and provides the basis for an advanced course in remote sensing such as hyperspectral remote sensing (see other syllabi).
The main topics: electromagnetic radiation, the Plank equation and its derivatives, atmospheric windows and shelters, sensor optics, sensor platforms, spatial and spectral arrangement of RS data, the eyes and the brain as analogues for optical remote sensing, preparation of raw data for analysis, radiometric and atmospheric calibrations, QA/QI of RS data, classification based on color composition and its statistical basis, spatial and spectral filtering, object enhancement, spectral finger prints, spectral-based classification, validation analysis, supervised and unsupervised classification, geometric correction, space programs, satellites and sensors, the economic impact of RS techniques.
The course will be followed by an active tutorial using ENVI software.

Prerequisite:
Introduction to Remote Sensing (or an equivalent)

Grade:
Exam: 70%
Exercises: 20%
Final project: 10%.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת