חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק
  Remote Sensing‏ To Monitor Air Pollution  
0691-4426-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1800-2000115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר

 

 

REMOTE SENSING TO MONITOR AIR POLLUTION

 

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

 

 

 

מטרת הקורס ללמוד על מקורות זיהום אוויר, מאפייני זיהום אוויר ומעברם באטמוספרה. לחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר. כמו כן לפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים להערכת אירוסולים אטמוספריים והקשרם לחלקיקים עדינים בקוטר 2.5/ 10 מיקרון, חיישנים מסוג MODIS, .GOES,MISR, השפעת שינויי אקלים על זיהום אוויר, אלגוריתמים לניטור גזים אטמוספרים, מאגרי איסוף נתונים, רשת AERONET.

 

 

 

 

דרישות הקורס: הרצאות, תרגילי בית, מספר תרגילי מחשב, עבודה מסכמת (כוללת עיבוד נתונים) ומבחן סופי. כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה מסכמת זו תוגש למרצה בסוף הקורס. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

 

 

 Course objectives: Learn about air pollution sources, pollutant properties, transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to monitor air pollution including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors MODIS, MISR, GOES, the relationship/connection between satellite aerosol retrievals and ground observations of particulate matter (PM2.5/PM10), impact of climate change on air pollution, algorithms to monitor gaseous pollution from space, AERONET.

 

 

 

 

Lab and Homework

 

 

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 

 

 

 

 

Book references:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

 

 

Journal references:

 

 

Remote Sensing of Environment

 

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

 

 

Online reading:

 

 

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת