חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נחלת הכלל
  The Commons  
0691-4366-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-2000104 יד אבנרשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נחלת הכלל

 

 

ד"ר דניאל מישורי

 

d.mishori@gmail.com

 

054-6931122

 

 

 

 

תיאור הקורס:

 

אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי הוא נחלת הכלל (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף. תופעה זו כונתה ע"י הרדין "הטרגדיה של נחלת הכלל". הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure). מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולהניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל.  הקורס מתחקה גם אחר הקשרים המושגיים הנוצרים כיום בין סוגיות "סביבתיות" לבין דילמות "טכנולוגיות", תרבותיות וחברתיות, המתגלמות במושגים 'נחלת הכלל', 'גידור', הדרישה לכינון-מחדש או השבה של זכויות הציבור (reclaiming) וסוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של תחרות וכלכלת שוק.

 

 

 

דרישות הקורס:

 

נוכחות והשתתפות בשיעורים.

 

קריאת חומר הקריאה.

 

עבודה מסכמת/ עבודה סמינריונית

 

Course description

Daniel Mishori

 

The Commons

 

 

Course Description:

 

One of the most important and prolific concepts in environmental social discourse today is the commons. This concept provides new framework for environmental justice, and is an attempt to redraw the map of relationships between the market economy, society and environment. This concept first appeared in the environmental discourse as an answer to the question regarding the source of the ecological crisis. Biologist Garrett Hardin argued that the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as a shared resource. This phenomenon has been called by Hardin, "The tragedy of the commons". Proposals to "solve" the tragedy through privatization were described by critics and historians as creating another "tragedy": enclosure. These concepts -- the commons and enclosure – became also key concepts in the discourse of copyright and intellectual property in the digital and intellectual domains of the Internet, regarding "open source" and "free" software, copyrights, patents, scientific research, and more. Major emphasis will be given to issues related to public space and natural resources. The course will address recent examples of social-environmental struggles in Israel.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת