חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים
  Issues in Water and Wastewater Treatment  
0691-4362-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1400232 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סוגיות בזיהום וטיפול במים ושפכים      issues in water pollution and wastewater treatment במסגרת הקורס נעסוק במקורות זיהום המים ותהליכי זיהום עיקריים של מים עילאיים וכן מי תהום. יושם דגש על הבנת הפרמטרים הכימיים-פיסיקליים המגדירים זיהום וכן נלמד שיטות לניטור מקורות מים.בנוסף, הקורס יעסוק בהבנת מערכות טיפול במי שתייה ומי שפכים וכן ביישום של טכנולוגיות מתקדמות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת