חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התנהגות מרחבית בסביבה עירונית
  Spatial Behavior in Urban Environment                                                                
0691-4360-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1600104יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

 

 

הקורס מתרכז בשאלה: כיצד תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה, משפיעים על האופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ועל התנהגותם המרחבית בתחומים של התמצאות במרחב, תנועה, תפקוד יומיומי ואינטראקציה בין קבוצות חברתיות. התשובה לשאלה זו תסתמך על הידע הקיים במחקר הקוגניטיבי-מרחבי, ההתנהגותי, העירוני והחברתי אודות האופן שבו בנויה ומיוצגת הסביבה עירונית.

 

 

נושאי הקורס: יסודות המחקר הקוגניטיבי וההתנהגותי בגיאוגרפיה בכלל, ובתחום העירוני בפרט. תפישה וייצוג קוגניטיבי של הסביבה עירונית תוך התייחסות להבחנה בין המאפיינים הפיזיים הפונקציונאליים והסימבוליים של הסביבה העירונית לבין המבנה המרחבי שלה. בקורס תידון הרלוונטיות של סוגי מרחקים (טופולוגי ומטרי), סוגי נגישות (פיזית וויזואלית) ותכונות מבניות של הסביבה העירונית להתנהגות מרחבית, ובכלל זה לדפוסי ואמצעי תנועה בעיר. על בסיס זה, תיערך סקירה של גישות לבניית מודלים להערכה וחיזוי של תנועה בעיר.

 

 

דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בהתבסס על קריאת מאמרים. חלקו השני יתרכז בתופעות נבחרות של התנהגות מרחבית בעיר שיוצגו על ידי הסטודנטים.

 

 

דרישת הקורס: הצגת רפראט בכיתה (40%) והגשתו בכתב כעבודה מסכמת (60%)

 

 

Course description

 

Spatial behavior in urban environment

 

This course deals with the question of how aspects of spatial behavior of people in cites - perception and cognitive spatial representation, spatial patterns of everyday space use, pedestrian movement and interaction between social groups -  are related to the  properties of the urban environment.  The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discussed with respect to two components of the built urban environment: the physical, functional and symbolic characteristics of its elements and their spatial configuration. The discussion will include consideration of distance types (topological and metric), forms of visual and physical accessibility and spatial configuration's properties for movement patterns. Movement modeling.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת