חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אפידמיולוגיה סביבתית
  Medical Geography  
0691-4334-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600115 יד אבנרשיעור ות מר הופ מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס:              אפידמיולוגיה מרחבית

 

שם באנגלית:   Spatial epidemiology

 

מס' קורס::     06912433401

 

רמה:                קורס לתואר שני

 

מבנה הקורס:  שיעור והרצאה עם דיון

 

היקף:              2  שעות סמסטריאליות

 

מרצה:              פרופ' מיכה הופ

 

 

מטרות הקורס:

 

הקורס ממוקד בקשרים נצפים בין מרחב (חברתי ופיזי) ובין מחלות בעולם המודרני;  מלמד שיטות וכלי מחקר אפידמיולוגיים;  ומסביר כיצד משלבים בהם שיטות מגיאוגראפיה.

 

 

הדגש העיקרי יהיה על המחלות הכרוניות של הזמן החדש [מחלות לב, סינדרום מטאבולי וסרטן] אבל יסקרו בו גם מחלות מדבקות ומגפתיות שמשמעותיות בארצות מפותחות כמו שפעת חזירים ועופות, סארס, איידס, BSE ועוד.

 

 

קהל יעד ודרישות קדם:

 

הקורס מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני.  יתקבלו גם תמידי תואר ראשון שסיימו את הקורס בגיאוגראפיה רפואית בציון של 90 ומעלה (קורס 0691247701).

 

 

תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות)

 

מבוא וחזרה:  (שבוע  1-3)

 

1.            סקירה הסטורית של התפתחות "החשיבה הסיבתית" באפידמיולוגיה.

 

2.            חזרה קצרה על כלים ומושגים באיפדימיולוגיה

 

§    תחלואה morbidity  ותמותה mortality

 

§    המצאות prevalence  והתארעות Incidence

 

§    מדדי סיכון:  risk ratios; relative risk

 

§    סיכון תורם:  attributable risk

 

3.            חזרה קצרה על קשרי מחלה - מרחב: 

 

§    קשרי מחלה-מרחב,  

 

§    תנועת מחלות במרחב

 

§    מחזוריות של מחלות,

 

אפידמיולוגיה גיאוגראפית של מחלות בעולם מודרני (שבוע  4-14)

 

4.            ההתפתחות ההסטוריות של תחלואה כרונית:  (שבוע 3-4)

 

§    השפעות של תוחלת חיים על תחלואה ונפיצות מחלות

 

§    שינויים בהגדרת מושג המחלה:  מחלות מדבקות ומחלות כרוניות, דומה ושונה

 

§    התפתחותן של מחלות שפע:  (סכרת, מחלות לב)

 

§    התפתחותן של מחלות חשיפה:  (סרטן)

 

§    התפתחותן של מחלות חדשות:  (אלצהיימר, איידס, פרה משוגעת)

 


 

5.            אפידמיולוגיה של מחלות לב (5-6)

 

§    הבדלים מרחביים בהתארעות מחלות לב

 

§    גורמי סיכון למחלות לב – מודלים רב משתניים, סיכון יחסי, סיכון מצטבר, סינרגיזם, סיכון נתרם

 

6.            אפידמיולוגיה של הסינדרום מטאבולי  (7-8)

 

§    מגיפת ההשמנה, שומני דם, סכרת - מדדים אפידמיולוגיים של היארעות והמצאות

 

§    מודלים חברתיים רב משתניים של התפתחות הסינדרום המטאבולי

 

§    מודלים מרחביים לניתוח סיכוני השמנה וסכרת

 

§    שיטות אפידמיולוגיות בסינון לסיכונים

 

7.            אפידמיולוגיה של סרטן שד (שבועות 9-10))

 

§    מדדים אפידמיולוגיים של היארעות, התפתאות והמצאות סרטן שד

 

§    אפידמיולוגיה של סינון לאיתור סרטן שד: שיטות, פיענוח והערכה

 

8.            אפידמיולוגיה של עישון וסרטן ריאות (שבוע 11))

 

§    איך בודקים אם עישון גורם לסרטן ריאות

 

§    האם הפסקת עישון משנה סיכון לאורך זמן  -  קוהורטות וסיכון אישי

 

9.            אפידמיולוגיה של סיכונים סביבתיים:  ( שבוע 12)

 

§    האם צלילה בקישון גורמת לסרטן

 

§    האם טלפונים סלולאריים גורמים נזקים

 

§    שיטות מחקר לזיהוי סיכונים סביתיים

 

10.        האפידמיולוגיה של BSE ו CJD   (מחלת הפרה המשוגעת);  ושל SARS:  ( שבוע 13)

 

§    מעבר מחלות בין מינים שונים

 

§    פוליטיקה ואינטרסים כלכליים כגורמי סיכון – פרספקטיבות קצרות וארוכות טווח

 

11.        האפידמילוגיה של HIV : ( שבוע 14)

 

§    הראשוניות של מחלות מין בהסטוריה האנושית

 

§    פוליטיקה גלובאלית והשפעתה על התפשטות מחלות

 

 

קריאה:

 

1. קריאה של מצגות ומאמרים שישלחו לתלמידים במייל כל שבוע

 

2. ספר יסוד באפידמיולוגיה, שישלח לתלמידים במייל.

 

4.  מידע רקע על מחלות באתרים מרכזיים:MEDLINE  CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;

 

 

מטלות:             השתתפות בשיעורים, קריאה

 

בחינה וציון הסופי:     מבחן בית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת