חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יישומים תאורטיים בחישה מרחוק של הסביבה
  Advanced Remote Sensing i  
0691-4312-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'0800-1200013 יד אבנרשיעור ות פרופ בן דור איל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: לימוד הבנה והרחבה של חישה מרחוק בענף הרב ערוצי. ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצי. הרחבת נושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר באטומוספירה ובפני כדור הארץ והיכולת הכמותית הגלומה הטכנולוגיה, חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות, הפוטנציאל והעתיד יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר. חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI ובסופו ינתן פרוייקט גמר.

Course description
The aim of this course is to extend the students' knowledge about optical remote sensing by exposing them to the new hyperspectral technology. The differences between multi and hyper spectral remote sensing will be discussed, with the history of HSR emergence reviewed. A comprehensive survey of the past, present and future applications of the HSR method as well as the technology's commercial potential will be conducted. The physical-chemical interactions of electromagnetic radiation with the atmosphere and the geosphere will be discussed at all levels. The quantitative approach taken by HSR technology will be discussed and demonstrated. State-of-the-art sensors placed on ground, air and space platforms, international HSR missions, and exposure to the electro-optics of HSR sensors will be reviewed. HSR for optical and thermal applications, fusion with other sensors, advantageous and disadvantageous of the technology will be also discussed.
The course will also focus on protocols of how to build a self-capability interface to process HSR data from mission planning up to thematic mapping. Basic corrections (radiometric and atmospheric) of QA/QI protocols, statistical-analytical approaches, data mining and application of HSR technology for atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, hydrosphere and criosphere sensing will be discussed. State-of-the-art methods to account for spectral end-members from a data cube and applications of spectral models to the HSR data cubes will be surveyed.
The course is based on interactive laboratory work using ENVI software. Submission of a final project based on any HSR data cube reported in a scientific paper, is required.


Prerequisite:
A course on basic and advanced remote sensing; knowledge of ENVI software.

Grade:
Exercises: 20%
Final project: 80%.להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת