חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מים וסביבה
  Water and Environment  
0691-3899-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400232 יד אבנרסמינר פרופ אבישר דרור
סמ'  ב'0800-1000232 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינר העוסק בנושא המים בהיבטיו הרב תחומיים ובעיקר תוך התייחסות להשפעות על הסביבה. איכות ותקנות מי שתייה, מאבק הגופים הירוקים, חוק המים היתרים ותקנות, חקלאות ומים, תעשייה ומים, זיהום נחלים, זיהום מי תהום, כלכלת מים, מים וגיאופוליטיקה, מים ותכנון הנדסי, המים והעיר, מים בעולם השלישי, משק המים והדורות הבאים ועוד. בתחילת הסמינר יינתן מבוא על הקשר בין מים וסביבה בהיבטים השונים וחשיבות המים כמשאב יחיד במינו והכרחי לקיום חיים. השיעור יתבסס על הצגת נושאים שונים ומיקרים מייצגים (על ידי הסטודנטים) ודיון קבוצתי.
Course description
The seminar will introduce multi-disciplinary topics related to the relationship of water with the environment. Each student will choose a topic to explore and present before the class. A final draft of a paper related to their topic will be written by each student as an exercise in scientific writing.

Bibliography:
Related papers and books.

Grade:
Presentation: 50%
Preparation of scientific paper draft: 50%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת