חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חופי הים התיכון של ישראל
  The Mediterranean Shores of Israel                                                                   
0691-3567-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר רון צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חופי ים התיכון של ישראל , דר' צבי רון, 0691.3567.01

 

 

בקורס נעסוק במרכיבים הפיסיים והאנושיים של יחידות הנוף השונות של רצועת החוף SEA) ) הים תיכוני של ישראל: בים הרדוד, בשפת הים  ((BEACH וברצועת החוף הסמוכה לה. BACK) (SHORE

 

נלמד על יחסי הגומלין ההדדיים שביניהם, בין המרכיבים הגיאולוגיים, הגיאומורפולוגיים, ניצול משאבי החוף,  הפיתוח העירוני, הכלכלי, התרבותי והתכנוני, תוך שימת דגש על השפעת המהפך שחל בחמישים השנים האחרונות בערך VALLUE)) הנדל"ני של האזור, שהשתנה מאזור שולי  לאזור יוקרתי.

 

נעסוק בתחרות על שימושי הקרקע השונים בחוף, ובחלופות, האלטרנטיבות,  המתבקשות ובהשפעת שימושי התכנון והפיתוח על עיצובה  של רצועת החוף.

 

נלמד על השפעת הפיתוח בחוף על שינויי רוחב שפת הים ועל הפגיעה בחוף.

 

נעסוק בגלישות ובקצב הנסיגה של מצוקי הכורכר ובסכנתם לאדם. נלמד על השפעת הפיתוח על הגברת הסכנות ועל  דרכים למניעתם או לצמצומם.

 

הקורס כולל 3 ימי סיור: בחוף הדרומי, המרכזי והצפוני.

 

Course description
In this course we will deal with the physical and human factors of the different landscape units comprising Israel's Mediterranean seashore: the shallow sea, the beach and the backshore.
We will study the reciprocal interrelations between geological factors, geomorphology, utilization of coastal resources, settlement factors, urban development, economy, culture and planning while emphasizing the turnaround in real estate values over the last fifty years that changed the seashore from a marginal to prestigious area.
We will discuss the competition in coastal land uses, the alternatives of choice and the effect of land use, planning and development on the design of the coastal strip as well as the effect of coastal development on beach width.
We will consider landslides and the retreat rate of the seashore's kurkar (limey sandstone) cliffs with a focus on the danger they pose to the population. We will also study the influence of development on the increase in hazards in addition to the methods by which these can be eliminated or reduced.
The course includes three days of excursions.

Grade:
Attendance: 10%
Exam: 90%
להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת