חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סדנת מחקר (קמפוס)
  Scientific Workshop  
0691-3001-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600012 יד אבנרעבודה מע ד"ר גבעוני משה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מחנה מחקר – קמפוס (תשע"ד)

 

 

הקמפוס הינו קורס חובה לתלמידי המסלול החד חוגי, אך פתוח כקורס בחירה גם לתמידי המסלול הדו-חוגי.

 

נושא הקמפוס הינו: "קישוריות וגבולות/חסמים בסביבה עירונית- התהוות אזורים ותנועת הולכי רגל",

 

רקע: לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי לתפקוד העיר בנושאי חברה, כלכלה תחבורה ואיכות הסביבה. הקורס יעסוק השנה בקשר שבין הסביבה העירונית הבנויה לתנועה לא-מוטורית ולהתהוות אזורים גיאוגרפים חברתיים ותפקודיים. הניסיונות להבין קשר זה מהווים חלק מהותי בשיח העירוני, הסביבתי והתכנוני העכשווי. המחקר ייערך בעיר תל אביב.  

 

מטרה: מטרת המחקר היא לברר כיצד התנאים המורפולוגיים של הסביבה העירונית הבנויה (כדוגמת רשת הרחובות ודרגת הנגישות הנגזרת ממנה) והתפלגות שימושי הקרקע, קשורים לתנועה לא-מוטורית ולהתהוות אזורים תפקודיים וחברתיים במרחב העירוני. תנועה לא-מוטורית (של דיירי האזור ומבקרים מזדמנים), משמשת בדרך זו כאינדיקטור לבחינת הקשר בין הסביבה הפיזית הבנויה לבין תפקוד וחיי חברה בעיר.

 

דרך הלימוד:  הקורס מורכב משני חלקים עיקריים. חלק אחד יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים הבאים:

 

·         התהוות אזורים תפקודיים וחברתיים בעיר והמקום של 'תנועה לא-מוטורית בעיר' בגישות ותיאוריות תכנוניות.

 

·         גורמים פיזיים, תרבותיים, וחברתיים ותחבורתיים הקשורים לתפקוד של סביבה עירונית ולתנועה לא-מוטורית.

 

·         מורפולוגיה וטופולוגיה של רשת רחובות ומערך שימושי קרקע.

 

·         חלל הרחוב ומאפייניו. 

 

·         אמצעי תחבורה בעיר.

 

·         גישות ושיטות לחקר תנועת הולכי רגל ותחומי בדיקה.

 

במסגרת הקורס ייערך סיור במרחב הנחקר בעיר תל אביב.

 

החלק השני יעסוק בעבודת המחקר שתכלול סקירת ספרות, איסוף נתונים, ניתוח, מיפוי, הצגת ממצאים ומסקנות. הסטודנטים ישתבצו בקבוצות ויתרכזו בהיבט אחד של המחקר המשותף. העבודה תתבצע בהנחיית מרצי הקורס ובלווי מרצים נוספים מהחוג, בהתאם לנושא עליו אחראית הקבוצה. בסיום התהליך תוגש עבודה מסכמת.

 

דרישות הקורס: נוכחות, הגשת סיכומי ביניים ועבודה מסכמת (תוגש כחודש לאחר סיום הקורס).

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת