חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי
  Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes  
0691-2993-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות ד"ר זיו ברוך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטאורולוגיה יישומית בעידן שינויי אקלים

 

ד"ר ברוך זיו

 

סילבוס

 

שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים

 

·       חיזוי מזג אוויר: גישות, מעלות ומגבלות

 

·       מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים

 

·       לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים

 

השפעת התנאים האטמוספריים על אספקטים מרכזיים בחיים המודרניים

 

·       תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס

 

·        זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על פיזור מזהמים באוויר וזהוי מצבים סינופטיים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור

 

·       חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות

 

 

Course description

NAME OF COURSE:

 

 

Applied Meteorology in the Era of Climatic Change ((06912993

 

 

 

 

Dr Baruch Ziv

 

 

 

 

 

 

Syllabi

 

 

 

 

 

The course deals with inter-relations between meteorology and modern life.

 

 

 

 

It is composed f two parts.

 

 

 

 

The first presents nowadays meteorological techniques and describes how they are utilized for science and general public use:

 

 

·         Weather forecasting – methods and strategy, advantages and weaknesses

 

 

·         Synoptic climatology – methodologies and applications for environmental planning and climatological studies

 

 

·         Meteorological satellites – principles and identification cloud types and patterns

 

 

 

 

The second discusses how major fields of life are influenced by atmospheric conditions

 

 

·         Aviation – principles and physical effects of weather phenomena

 

 

·         Agro-meteorology – the physical conditions needed for optimal growth of vegetation and live- stock and their relation to weather conditions

 

 

·         Air Pollution – the influence of the atmospheric condition on air quality

 

 

 

 

The discussions involve physics, chemistry and biology

 

 

 

 

 

 

Bibliography:

 

 

 

 

1. Ahrens C. D. (2000) , Meteorology Today (6th ed.) West Publishing Company, St. Paul, MN ,.

 

 

2. Ziv B, Yair Y. (1994) Introduction to Meteorology–Volume No. 2, Unit 7: Aviation Weather.

 

 

    The Open University of Israel: Israel (in Hebrew).

 

 

3. Goldreich Y. (2003), The Climate of Israel : Observation, Research and Application. Springer:

 

 

    Israel , Kluwer Academic/Plenum Publishers: Netherland, 298.

 

 

 

 

 

 

Prerequisite:

 

 

Introduction to Climate ((0691150301

 

 

 

 

 

 

Grade:

 

 

Exam – 90-100%

 

 

Paper - up to 10%

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת