חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
  Environmental Historical Geography in the modern times  
0691-2929-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400232 יד אבנרשיעור ות מר בלסלב ירון ירג
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: גיאוגרפיה היסטורית-סביבתית בעת החדשה

 

סילבוס מקוצר:

 

קורס זה סוקר את יסודות ההיסטוריה הסביבתית וביטוייה במרחב. דיסציפלינה זו עוסקת ביחסי האדם וסביבתו בתקופות ומרחבים שונים. בקורס נבחנת התפתחות תפיסת המחקר הסביבתי בעולם המערבי, וכן הסוגיות הנמצאות כיום בחזית המחקר בארץ ובעולם. בנוסף, מושם דגש על אירועים מרכזיים בהיסטוריה-הסביבתית של ארץ-ישראל ואופן השפעתה על התפתחות המרחב הפיסי והאנושי. במהלך הקורס משולבים שלושה סיורים בשעות השיעור, אשר מביאים לידי ביטוי את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.

 

נושאי לימוד עיקריים: מהי היסטוריה סביבתית?, שורשי התפיסה הסביבתית המערבית המודרנית והתפתחותה, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, השפעת ראשית העיור המודרני בארץ על הסביבה, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, מקום הסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל.

 

שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. ושלושה סיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב.

 

חובות התלמידים: השתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.

 

הערכה: מבחן- 100%

 

Course description

Name of the course: Environmental Historical Geography in the modern times

 

Course description:

 

The course examines the foundations of environmental-history and its spatial expressions. This discipline deals with the relations of humans with their surroundings across space and time. The course follows the development of Western environmental research, and the issues that are currently at the forefront of the field in Israel and the world. Additionally, an emphasis is put on central events in the environmental-history of Israel and their influence on the human and physical landscape. The course combines three excursions during class time, which will demonstrate the impact of the physical environment of the 19th century on the urban development of Tel Aviv until nowadays.

 

Main topics: What is environmental-history?, the roots and development of Western environmental thought, European and Northern-American environmental-history, colonial environmental-history, the influence of the British Mandate in Palestine on the landscape, Zionist environmental perspectives, the environmental influence of the beginning of modern urbanism in Israel, environmental thought in Tel Aviv during the British Mandate, environmental issues during the first decade of the State of Israel.

 

Teaching methods: lessons, reading, discussions and excursions.

 

Students' duties: Active participation in the lessons and excursions.

 

Assessment: 100% final exam

 

   

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת