חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות החישה מרחוק
  Introduction to Remote Sensing                                                                       
0691-2918-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1800115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לחישה מרחוק

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

 

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.

 

 

דרישות הקורס: הרצאות, תרגילי חישוב ותרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

 

Course description

INTRODUCTION TO REMOTE SENSING (06912918)

 


Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.

 

 

 

 

Lab and Homework

 

 

Five individual homework assignments will be turned in and marked. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 

 

 

 

 

Book references:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

 

 

Journal references:

 

 

Remote Sensing of Environment

 

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

 

 

Online reading:

 

 

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת