חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שימוש באיזוטופים וכלים גיאוכימיים לאפיין מי תהום
  Use of Isotopes & Geochemical Tools to Test Underground Wate  
0691-2912-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600232 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת