חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות בתכנון תחבורה
  Issues in Transportation Planning                                                                    
0691-2890-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200012יד אבנר - גאוגרפיהפרוסמינר ד"ר גבעוני משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סוגיות בתכנון תחבורה– פרו-סמינריון 2 ש"ס סמסטר ב'

 

מערכת התחבורה לעיתים מושווית למערכת העורקים מבחינת חשיבותה ושימושה בחיי היום יום. חיינו במידה רבה תלויים ומושפעים ממערכת התחבורה העומדת לרשותנו ודרך השימוש שלנו בה. תחבורה, ובפרט התחבורה המוטורית שינתה ללא היכר את פני העולם אך לצד היתרונות העצומים אשר הביאה עולה גם מידת הנזקים שהיא גורמת. תכנון מערכת תחבורה אשר ימצא את האיזון הנכון בין עלות לתועלת הוא אתגר אמיתי אשר דורש הבנה של הביקוש לתחבורה ושל ההשפעה של תשתיות התחבורה על ביקוש זה.הקורס יקנה מידע בסיסי בנושאים של תכנון מערכת התחבורה כרקע נושאי ללמידת עקרונות עריכת מחקר. בעיקרו הקורס מיועד להנחות את הסטודנטים בעקרונות לעריכת מחקר וכהכנה לעבודת הסמינר שתתבצע בשנה השלישית לתואר. עבודת הפרו-סמינריון אשר סביבה יתרכז הקורס תיהיה על נושא נבחר בתחום תכנון התחבורה.

 

 

הערכה:

 

50% - עבודת פרו-סמינריון (הצעת מחקר)

 

30% - תרגילים ומצגות

 

20% - נוכחות והשתתפות

 

 

Course description

Issues in Transportation planning

 

The transport system is often described as the blood system of society and especially that of the economy. Virtually every economic activity, and most social activities, involves the transport of people and goods from one place to another in some form or another. Alongside transport’s contribution to society, through its social and economic benefits, transport activities also entail a cost to society, mainly in the form of negative environmental impacts. Creating a sustainable transport system is a real challenge.

 

This course will introduce the basic elements of transportation planning as a topical background to learning the main principles of conducting research. The main aim of the course is to guide students in doing their first independent research work and as a preparation for the third-year seminar work. The Pro-seminar work in a chosen subject related to transport planning will be the focus of the course.

 

 

Assessment:

 

50% - Pro-seminar report (Research proposal)

 

30% - Exercises and presentations

 

20% - presence and participation in class

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת