חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות
  Remote Sensing and Geographical Information Systems                                                  
0691-2884-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200232יד אבנר - גאוגרפיהפרוסמינר ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית

 

Application of remote sensing in the urban environment

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.

 

 

דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ומספר תרגילי מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI: תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר (סקירת 3 של מאמרים או מחקר מעשי) אשר יציג את עקרונותיהם (או תוצאות עבודה מעשית) במהלך הקורס (מצגת powerpoint). סקירת פרסומים תעניק 20% מהציון. סטודנט שיבחר בעבודת מחקר מעשית – עבודה תהווה כ- 40% מהציון. בנוסף, יש בוחן אמצע-סמסטר (15% מהציון הסופי).

 

The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  

 

Objectives:

 

1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.

 

2. Thermal remote sensing of urban areas. Urban heat islands. Thermal Inertia.

 

3. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.

 

4. Monitoring of the urban air quality from space imagery.

 

5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying urban change and to recognize urban morphology from space.

 

Assessment

 

1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments.
3. Mid-term exam.

 

4. A culminating project presented in class.
5. Participation in class discussions.

 

Discussion

 

Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.

 

 

Text(s) and Readings:

 

 

Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.

 

 

Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.

 

 

J.A. Voogt and , T.R. Oke. Thermal remote sensing of urban climates. Remote Sensing of Environment 86 (2003) 370–384.

 

 

Useful websites:

 

 

http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/sets/browse

 

http://glovis.usgs.gov/

 

http://earthexplorer.usgs.gov/

 

https://lpdaac.usgs.gov/data_access

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת