חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
  Mathematical Models in Geography                                                                     
0691-2862-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400227יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס:
התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של מודלים גיאוגרפיים, שמשלבים בין סיגים של תורת המערכות לבין תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות. הקורס נותן ידע התחלתי לגבי התפתחות שימוש במודלים בגיאוגרפיה. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר מערכת גיאוגרפית מסוימת. בעבודת סיום, תלמידי הקורס יבנו ויחקרו מודל פשוט של תופעה גיאוגרפית נבחרת.

חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים שמשקלם 50% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. עבודת סיום שמשקלה 50% מהציון הסופי.
3. יש לבקר באתר הקורס ב-VirtualTAU לאחר כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).
4. השתתפות אקטיבית בקורס תעניק בונוס עד 10%

תוכנית הקורס:
מודלים מתמטיים ככלי גיאוגרפי
1. מודלים מתמטיים בסיסיים בגיאוגרפיה
2. תורת המערכות וחשיבותה להבנת תופעות גיאוגרפיות
3. מודלים כמשוואות ומודלים כתוכנות מחשב – שני צדדים של אותו מטבע
4. מודלים דמוגרפיים כדוגמה של מודלים אגרגטיוויים
גישות גיאוגרפיות עכשוויות לבנייה ושימוש במודלים מרחביים
5. אוטומאטות תאים ((Cellular Automata, CA
5.1. שימוש ב-CA להדמית תופעות בגיאוגרפיה פיסית ובאקולוגיה
5.2. שימוש ב-CA להדמית התפתחות העיר.
6. מודלים מבוססים סוכנים (Multi-Agent Systems, MAS) ככלי להדמית מערכות אנושיות.

Course description
Rapid development of GIS and accumulation of high-resolution spatial data initiated a new wave of geographic models that combine complex system theory and modern geography. The course provides basic knowledge of the major aspects of geographic modeling with respect to population dynamics, land uses and transportation. The course software tools are Excel and NetLogo.

Course curriculum:
1. Basic geographic models
2. Systems theory and its importance for geographic modeling
3. Models as systems of equations and models as computer programs
4. Aggregate demographic models
5. Age-structure models of population dynamics
6. Population dynamics in space, the diffusion model
5. Cellular Automata modeling
6. Modeling urban dynamics with Cellular Automata
7. Multi-agent systems
8. Multi-agent systems for modeling urban mobility

Bibliography:
1. Benenson, I. and Torrens P. (2004 ) Geosimulation of Urban Phenomena, Wiley, New York.

Prerequisite:
Quantitative Methods in Geography, Introduction to GIS, Part 1

Grade:
Exercises: during the semester: 50%
Final exercise: 50%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת