חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות באקלים ובעיות הסובב
  Issues in Climate and Environmental Aspects                                                          
0691-2845-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200115יד אבנר - גאוגרפיהפרוסמינר פרופ פוצטר עודד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לתת בידי הסטודנט מידע שיסייע בידו לגשת למקורות מידע גיאוגרפיים, קלימטולוגיים ומטאורולוגיים, לערוך הכירות עם כלי העזר המשמשים את המחקר הגיאוגרפי והאקלימי ולהדריכו בכתיבת חיבורים מדעיים בגיאוגרפיה.

נושאי השיעור:
בחירת נושא מחקר, שימוש בספריות, הכרת כלי עזר לעבודות מחקר, תכנון עבודת מחקר, איסוף נתונים ועיבודם, כתיבה ומתכונת של עבודה מדעית.
השיעור יעסוק בחקר בעיות בנושאי אקלים וסביבה ויתמקד בנושאים הבאים:
קלימטולוגיה גלובלית, קלימטולוגיה של ארץ ישראל, שינויי אקלים, יחסי גומלין בין אדם אקלים וסביבה, אקלים העיר, אקלים ובניה, אקלים וצמחיה, תכנון אקלימי. השנה יושם דגש על מחקרים באקלים העיר ואקלים וצמחיה.


שיטת הלימוד:
הרצאות פרונטליות, הנחיה אישית של כל סטודנט, הצגת ראשי פרקים וממצאים עיקריים של כל אחד מהמשתתפים.

חובות התלמידים:
השתתפות בכל השיעורים והגשת עבודה פרוסמינריונית.


Course description
The Pro-seminar's primary objective is to help students make the transition from being a learner to being a researcher. A secondary objective is to cover topics insufficiently discussed in the regular curriculum.

Course description:
The course contains three main parts:
1. Developing research skills: literature review, data organizing and analysis.
2. Academic writing.
3. Students' presentations.

Examples of topics:
1. Global climatic changes
2. Urban climate
3. Climate and buildings
4. Climate and health
5. Bio-climatology
6. Environmental stress and stressors
7. Air pollution and climate
8. Regional climatology of Israel
9. Man and climate
10. Climatic hazards
11. Applied climatology


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת