חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות התכנון העירוני
  Introduction to Urban Planning  
0691-2527-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות גב' בר רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

אוניברסיטת תל אביב

 

סמסטר אביב 2015

 

ימי רביעי, 16:00-18:00

 

 

יסודות התכנון העירוני

 

אדר' רוני בר

 

 

הקורס עוסק בארבעה נושאים עיקריים בתחום התכנון העירוני: (א) העיר ההיסטורית והעיר העתידית, (ב) עיר ומדע: המתכנן כסוכן של שינוי, (ג) עיר וחברה: האזרח כסוכן של שינוי , ו-(ד) עיצוב עיר העתיד: פירוק, הרכבה, חזון. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.

 

דרך הלימוד: הרצאות, תרגיל ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה שנועד להיכרות עם הנושא. קריאת המאמרים היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחינה הסופית.

 

דרישות הקורס:

 

§         בחינת סוף סמסטר המבוססת על החומר הנלמד בכיתה וקריאת החובה.

 

§         תרגיל ניתוח אתר.   

 

§         נוכחות בשיעור חובה.

 

מהלך הקורס ונושאי הלימוד:

 

 

חלק 1.        קריאה של עיר

 

1-2

 

 

11/03/2015

 

18/03/2015

 

 

הקדמה: תכנון ערים לאן?

 

העיר ההיסטורית, העיר העתידית: ההבטחה של העיר, מודרניות ומודרניזציה, העיר התעשייתית והעוני בעיר. ההתנגדות לעיור והדימוי העירוני הרווח בעידן המכונה "אוטופי". [קריאת חובה: מאמרים 1,2,3]

 

חלק 2.        עיר ומדע: המתכנן כסוכן של שינוי

 

3-4

 

 

25/03/2015

 

30/03/2015

 

 

ההתפתחות של התכנון כמקצוע: יסודות תפיסת העולם המודרניסטית. רטוריקה רציונלית. פורדיזם. לה קורבוזיה, אמנת אתונה והאסכולה המודרניסטית. התכנון המדעי. [קריאת חובה: מאמר 4]

 

5-6

 

15/04/2015

 

29/04/2015

 

 

מגורים ותכנון רציונלי בעיר המודרנית: המבנה האדמיניסטרטיבי והבסיס התחיקתי של התכנון. הפרקטיקה של התכנון הרציונלי: Zoning. שכפול. הליך התכנון.

 

חלק 3.        עיר וחברה: האזרח כסוכן של שינוי 

 

7-8

 

06/05/2015

 

13/05/2015

 

 

ביקורות מוקדמות על תכנון הערים, התפתחות השיח על עיצוב עירוני: ג'יין ג'יקובס, קווין לינץ', אלדו רוסי, אלכסנדר ("העיר אינה עץ"). דוידוף (תכנון מסנגר). [קריאת חובה: מאמרים 5,6]

 

9

 

20/05/2015

 

 

קהילה ושיתוף הציבור בתכנון: רעיון השיתוף. "שיתוף כאמצעי" מול "שיתוף כמטרה". שיתוף סטטוטורי וולונטרי. מערכות היחסים של המתכנן. הפרקטיקה של השיתוף. עקרונות התכנון המתקשר. אינפורמציה בתכנון. ידע מקומי וידע מקצועי/גלובלי. ביקורת על השיתוף: האמנם אמצעי לדמוקרטיזציה?

 

[קריאת חובה: מאמר 7]

 

חלק 4.        עיצוב של עיר העתיד: פירוק, הרכבה, חזון

 

10

 

27/05/2015

 

03/06/2015

 

 

פוסטמודרניזם, גלובליזציה ותכנון: נקודת המוצא הפוסטמודרניסטית. הדילמה התכנונית של הפוסטמודרניזם תהליכי גלובליזציה. קריסת מדינת הרווחה והשלכותיה על התכנון. גלוקליזציה וחברה אזרחית, קיימות, שימור.

 

[קריאת חובה: מאמרים 8, 9]

 

11

 

10/06/2015

 

 

אידיאולוגיה, תכנון ופוליטיקה: נקודת המבט המרכסיסטית על התכנון. 

 

[קריאת חובה: מאמר 10]

 

12

 

17/06/2015

 

אתיקה בתכנון  ותפקיד המתכנן בעידן העכשווי.

 

אינטגרציה וסיכום. 

 

 

 

רשימת קריאה [חובה]*

 

 

*כל המאמרים נמצאים באתר הקורס

 

 

חלק 1 | קריאה של העיר

 

 

1.    Lewis Mumford, "What is a City?"

 

2.    Ebenezer Howard, “Author’s introduction” and “The Town-Country Magnet”, in: Garden Cities of To-morrow (1898)

 

3.    Patrick Geddes, “City Survey for Town Planning Purposes of Municipalities and Government” from cities in evolution (1915)

 

 

חלק 2 | עיר ומדע: המתכנן כסוכן של שינוי

 

 

4.    Le Corbusier, “A Contemporary City”, in: The city of To-morrow and its planning (1929)

 

 

 

חלק 3 | עיר וחברה: האזרח כסוכן של שינוי 

 

 

5.    Jane Jacobs, "The uses of sidewalks" (1961)

 

6.    Kevin Lynch, "The City Image and its Elements" (1960)

 

7.    Paul Davidoff, "Advocacy and Pluralism in Planning" (1961)

 

 

חלק 4 | עיצוב של עיר העתיד: פירוק, הרכבה, חזון

 

 

8.    Manuel Castells, "European City: the informational society and global economy" (1993)

 

9.    Joel Kotkin, "The urban future" (2005)

 

10. David Harvey, "Contested Cities: Social Process and Spatial Form" (1997)

 

Course description

Introduction to Planning Theory 

 

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by planners form the mid 19th century until now. Particular emphasis is given planning dilemmas over the last decades. The course includes the following sections: 1. Modernity and modernization: the industrial city and urban poverty; 2. The development of planning and urban design as a profession; 3. The critic of rational planning and residential developments in the modern city; 4. The public and collaborative planning; 5. Postmodernism, globalization and planning; 6. Planning ideology and politics. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת