חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תכנון מרחבי בישראל
  Regional Planning in Israel  
0691-2521-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600232 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תכנון מרחבי בישראל

 

 

פרופ' טובי פנסטר

 

 

 

הקורס יעסוק בתיאור וניתוח תהליכי תכנון בישראל החל מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך התמקדות בגיבוש הידע התכנוני המקצועי וזה הנוצר בחיי היומיום ובקונפליקטים עכשויים בתכנון  תוך התמקדות בשלשה מושגים: כוח ותכנון, זהויות ומשמעותן בתכנון מרחבי ופרקטיקות של התנגדות בתכנון.

 

 

חומר קריאה חובה:

 

 

פנסטר, ט. (2012) של מי העיר הזאת? תכנון, ידע וחיי היומיום, הוצאת הקיבוץ המאוחד- קו אדום אורבני, תל אביב

 

 

חתוקה, ט. פנסטר ט. (2013)  המתכננים, השיח התכנוני בישראל לאן? הוצאת רסלינג

 

 

 

הקורס יכלול את החלקים הבאים :

 

 

1. התפתחות הידע התכנוני בפלסטינה – א"י במאות ה-19 וה-20

 

 • רקע תיאורטי: מסורות התכנון 

   

 • תכנית שרון ותמ"א 35 כדוגמאות ישראליות של תכנון ארצי
 • מקרי תכנון: חבל לכיש, אשדוד , השיכון הצבורי ותפקידו בעיצוב המרחב

חומר קריאה:

 

ý     אפרת,צ. (2000), 'התכנית', תיאוריה וביקורת, 16, עמ. 203-212

 

ý     קאלוש, ר. ולו יון,י. (2000) 'הבית הלאומי והבית האישי: תפקיד השיכון הציבורי בעיצוב המרחב, תיאוריה וביקורת, 16, 153-180

ý     אפרת,א. (2006)  'היכן העיר הישראלית?' פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ.20-32

ý     שרון, ס. (2006) 'מתכננים, מדינה ועיצוב המרחב הלאומי' תיאוריה וביקורת , 29, עמ.31-58

 

2.  כוח וזהויות בתכנון : ההיבט החברתי\תרבותי בתכנון מרחבי

 • רקע תיאורטי: תכנון, שונות והשימוש במרחב 

   

 • ידע מקצועי וידע מקומי
 • שונות ומרחב: מגדר, דת, מעמד, אתניות
 • מקרי תכנון: שכונת מאה שערים, ישובי הבדואים בנגב, תהליך הפרבור

חומר קריאה:

 

ý      פנסטר, ט. (נמצא באתר) ' בין זהות לניהול עירוני: דילמות של זכויות בעיר הגלובלית' פנים.

ý      פנסטר, ט. (2005) 'מיגדר וכוח: ידע מקומי וידע עולמי בתכנון עיירות הבדואים בנגב' , ב: דהאן כלב, ה, ינאי, נ. ברקוביץ, נ.. נשים בדרום: מרחב,פריפריה, מיגדר  , מכון בן גוריון והוצאת חרגול, עמ.  69-85 

ý      חמדאן, ה. (2006) 'נצרת עילית כעיר מעורבת: הגירת הפלסטינים אליה וסוגיות של התהגות מרחבית וחברתית' פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ.110-134 

ý      אומר,י. (2006) 'האקולוגיה החברתית של מטרופולין תל אביב והערים בתחומה' , פנסטר, ט. יעקובי, ח.(עורכים) עיר ישראלית או עיר בישראל? הוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ. 166-190 

 

3.  זיכרון והמאבק על המרחב

 • רקע תיאורטי: מה לזיכרון ולמרחב?
 •  המרחב הלאומי והזיכרון (שואה, אנדרטאות, מחיקה, הנצחה)
 • שימור אדריכלי וזיכרון
 • מקרי תכנון : הישוב יעד בגליל, תכנון בליפתא

חומר קריאה :

 

ý     פנסטר, ט. 'זכרון, שייכות ותכנון מרחבי בישראל' תיאוריה וביקורת  (נמצא באתר הקורס)

ý  Padan, Y. (2004) Re-Placing Memory, In: Yacobi, H. (Ed.)Constructing a Sense of Place, Ashgate, pp.247-263

4. גלובליזציה ותכנון

 • רקע תיאורטי: גלובליזציה והשפעתה על המרחב
 •  הגירת עבודה, גטואיזציה אתנית, טכנולוגיה, הפרטת התכנון, המדינה הנסוגה
 • מקרה תכנון :  מתחם התחנות בתל אביב

   

חומר קריאה :

 

 

ý     רייכמן,ר. וקמפ, א. (2004) 'שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים:ניתוח רב שכבתי של מדיניות הגירת עבודה בישראל' אצל: פילק,ד. ורם, א. (עורכים) שלטון ההון-החברה הישראלית בעידן הגלובלי הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ. 222-238

 

 

ý  Fenster, T. and Yacobi, H.(2005) ‘Whose Right to the City?: Urban Planning and Local Knowledge in Globalizing Tel Aviv – Jaffa ’,  Planning, Theory and Practice ,  Vol. 6, (2), pp. 191-211 (נמצא באתר הקורס)

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת