חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אקלים א"י
  The Climate of Israel  
0691-2300-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אקלים ארץ ישראל - שו"ת

 

פרופ' הדס סערוני

 

 

מטרות הקורס

 

 

הכרת אקלים ארץ ישראל: מאפיינים, גורמים ותהליכי היווצרות. גישות שונות לתיחום אזורי האקלים ולהגדרת  עונות השנה בישראל. לימוד המשטר האקלימי תוך התייחסות למשטר הקרינה, הטמפרטורה, המשקעים, הלחות היחסית והרוחות תוך שימוש במדדים אקלימיים שונים. הכרת מערכות מזג האוויר האופייניות לעונות השנה השונות, הקשרן לתנאים האקלימיים והשלכותיהן הסביבתיות.

 

 

 

מבנה הקורס (סילבוס)

 

 

מקומו של אגן הים התיכון בתלחזורת הכללית של האטמוספירה כרקע להבנת האקלים בישראל

 

גורמי יסוד באקלים ארץ ישראל (גלובליים, אזוריים ומקומיים)

 

מיון אזורי האקלים בישראל

 

מהן עונות השנה בישראל? שיטות שונות להגדרת עונות השנה בישראל

 

מערכות הלחצים הממוצעות לכל עונה והשפעתם על אקלים האזור

 

המשטר האקלימי של ישראל, גורמים ותפרוסת:

 

            משטר הקרינה והטמפרטורות

 

            משטר המשקעים

 

            משטר הלחות היחסית

 

            משטר הרוחות

 

ניתוח מערכות מזג אוויר אופייניות לעונות השנה השונות והקשרן לתנאים האקלימיים והסביבתיים.

 

ניתוח מצבי מזג אוויר להם השלכות סביבתיות משמעותיות כאירועי שרב וקרה ואירועי משקעים קיצוניים.

 

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים

 

 


 

רשימה ביבליוגרפית לקורס אקלים ארץ ישראל

 

אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד., (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.

 

אלפרט, פ., אוסטינסקי, א., זיו, ב., שפיר, ח., (2003) הגדרה חדשה לעונות השנה על פי המצבים הסינופטיים והדגמתה לישראל. מחקרי יהודה ושומרון, קובץ י"ב, עמ' 371-378.

 

ביתן, א., (תשמ"ד) השווה והשונה במשטר הרוחות באגנים הפנימיים בישראל. בתוך: ארץ ישראל מחקרים בידיעת ארץ ישראל ועתיקותיה, כרך 17, ספר אברהם יעקב ברוור, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים, עמ' 23-37.

 

ביתן, א., (1983) אקלים אגן הים התיכון. בתוך: קרמון, י., שמואלי, א. (עורכים) אגן הים התיכון. ההוצאה לאור של משרד הבטחון, תל-אביב, עמ' 51-73.

 

ביתן, א., רובין, ש. (1994) אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב.

 

גולדרייך, י. (1998) האקלים בישראל תצפיות, חקר ויישום. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

 

גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 

 

גת, צ. לומס, י. (1990) ניתוח השרב האביבי במישור החוף. דו"ח מחקר 4/90, השרות המטאורולוגי, בית-דגן

 

זיו, בץ, (1990) המנגנונים הפיסיקליים של שקעים שרביים. מטאורולוגיה בישראל, כרך 89 / 4-3, 27-4.

 

זיו, ב., יאיר, י. (1994) מבוא למטאורולוגיה – יחידה 5: מזג האוויר בישראל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

 

זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2006) אקלים הקיץ בישראל והקשר בינו לבין המונסון, מרחבים – קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, 6, מוקדשת לאקלים וסביבה, 331-315.

 

כצנלסון, י. (1967) אקלים ארץ ישראל לאזוריה. השירות המטאורולוגי, סדרה א', מס' 23, בית-דגן.

 

כצנלסון, י. (1968) גשמי ארץ ישראל כגורם יסוד במשק המים של הארץ. השירות המטאורולוגי, סדרה א', מס' 24, בית-דגן.

 

סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.

 

סערוני, ה., בן דור, א. (2009) היבטים אקלימיים של העיר תל אביב - תופעת "אי החום" כביטוי לבינוי העירוני, בתוך: קיפניס, ב (עורך) תל אביב-יפו מפרבר גנים לעיר עולם, פרדס הוצאה לאור, תל אביב, 420-402.

 

סערוני, ה., סביר, ע.,זיו, ב. (2009) מודל סטטיסטי לחיזוי כמות הגשם היממתית בצפון הארץ ובמרכזה על בסיס משתנים סינופטיים של השקע הקפריסאי במזרח הים התיכון, אופקים בגיאוגרפיה, 72, 30-17, חוברת מיוחדת המוקדשת לאקלים.

 

סערוני, ה., חלפון, נ., זיו, ב., אלפרט, פ., קותיאל, ח. (2010) הקשרים בין מיקום השקע הקפריסאי ועוצמתו לבין תפרוסת המשקעים בישראל. מטאורולוגיה בישראל, 2/2010, 87-80,

 

http://met-society.org.il/bulletin/Meteorologia_BeIsrael_sep2010.pdf

 

סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61

 

עמירן, ד. (1994) גשמים ומדיניות המים בישראל: סדרות של שנים שחונות ושל שנים גשומות והשלכתן על מדיניות המים. מכון ירושלים לחקר ישראל, מס' 55, עמ' 1-7.

 

פוצ'טר, ע., סערוני, ה. (1998) בחינת מפת האזורים האקלימיים של ארץ ישראל על פי מיון קפן, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, כרך ט"ו, (תשנ"ח), עמ' 179-194.

 

קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.

 

שי-אל, י., אלפרט, פ., נאמן, ב. (1991) ניתוח קלימטולוגי של שקעי הים התיכון לפי נתוני ECMWF. מטאורולוגיה בישראל, כרך 1, חוברת 26, עמ' 60-74.

 

שפיר, ח., זיו, ב., נאמן, ב., אלפרט, פ. (1994) מיון אובייקטיבי של מצבים סינופטיים, והשלכתו להערכות כלכליות של זמינות אנרגית רוח בתנאי מזג אוויר שונים בישראל. מטאורולוגיה בישראל, כרך 3, חוברות 1-2, עמ' 29-49.

 

Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir (2004a). Semi-objective classification for daily synoptic systems: application to the eastern Mediterranean climate change. International Journal of Climatology,  24 (8), 1001-1011

 

Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir (2004b). A new season definition based on classified synoptic systems: An example for the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 24 (8), 1013-1021.

 

Alpert, P. and B. Ziv, (1989). The Sharav Cyclone - Observation and some Theoretical Considerations.  J. Geophys. Res., 94 (D15), 18495-18514. 

 

Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001). Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.

 

Bitan, A and Saaroni, H. (1992). The horizontal and vertical extension of the Persian Gulf trough. International Journal of Climatology, Vol. 12, 733-747.

 

Ganor, E. (1994) The frequency of Saharan dust episodes over Tel Aviv, Israel, Atmosph. Environ., 28, 2867-2871.

 

Goldreich, Y. (2003) The Climate of Israel: Observation, Research and Application, Kluwer Academic Publishes, NY.

 

Kahana, R., Ziv, B., Enzel, Y. and Dayan, U. (2002) Synoptic climatology of major floods In the Negev desert, Israel, Int. J. Climatol., 22, 867-822.

 

Levin, N. and Saaroni, H. (1999). Fire weather in Israel-Synoptic climatological analysis. GeoJournal,  47, 4, 523-538.

 

Price, C., Stone, L., Huppert, A., Rajagopalan, B. and Alpert, P. (1998). A Possible Link Between El Nino and Precipitation in Israel, Geophys. Res. Lett., 25, 3963-3966.

 

Saaroni, H. Bitan, A. Alpert, P. and Ziv, B. (1996). Continental polar outbreaks into the Levant and eastern Mediterranean.  International Journal of Climatology,  16, 1175-1191.

 

Saaroni, H. Ziv, B. Alpert P. and Bitan, A. (1998). Easterly wind storms over Israel. Theoretical and Applied Climatology,  59, 61-77.

 

Saaroni, H. and Ziv, B. (2000). Summer Rainfall in a Mediterranean Climate - The Case of Israel: Climatological - Dynamical Analysis. International Journal of Climatology, 20, 191-209.

 

Saaroni, H., Maza, E. and Ziv, B. (2004). Summer sea breeze, under suppressive synoptic forcing, in a super-arid city - Eilat, Israel. Climate Research, 26, 213-220.

 

Saaroni, H., Ziv, B. and Uman, T. (2010) Does a synoptic classification indicate the NOx pollution potential? The case of the metropolitan area of Tel Aviv, Israel. Water Air and Soil Pollution, 207, 1-4, 139-155, DOI 10.1007/s11270-009-0125-6

 

Saaroni, H., Ziv, B., Osetinsky, I. and Alpert, P. (2010) Factors governing the Inter-Annual Variation and the Long-term Trend of the 850-hPa Temperature over Israel. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Part B, 136, 305–318, DOI:10.1002/qj.580

 

Saaroni, H., Halfon, N., Ziv, B., Alpert, P. and Kutiel, H. (2010) Links between the rainfall regime in Israel and location and intensity of Cyprus lows. International Journal of Climatology, 30, 1014-1025, DOI: 10.1002/joc.1912.

 

Sharon, D. and H. Kutiel (1986). The distribution of rainfall intensity in Israel, its regional and seasonal variations and its climatological evaluation. International Journal of Climatology, 6, 277-291.

 

 Shohami, D., U. Dayan and E. Morin (2011). Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101, doi: 10.1029/2011JD016004.

 

Sohar, E. (1980) Determination and presentation of heat load in physiologically and meaningful terms. Inter. J. Bioclimatol., Ser. B., 14, 336-359.

 

Ziv, B., Saaroni H. and Alpert, P. (2004). The factors governing the summer regime of the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 24, 1859-1871.

 

Ziv, B., Dayan, U., Kushnir, Y., Roth, C. and Enzel, Y. (2006). Regional and global atmospheric patterns governing rainfall in the southern Levant. International Journal of Climatology, 26, 55-73.

 

Ziv, B., Saaroni, H., Ganot, M., Yair, Y., Baharad, A. and Isaschari, D. (2010) Atmospheric factors governing winter lightning activity in the region of Tel Aviv, Israel. Theoretical and Applied Climatology, 95, 3-4, 301-310.

 

Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R. and  Alpert, P. (2013) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, DOI: 10.1007/s10113-013-0414-x

 


Course description
The objective of the course is to study the climate and weather regime of Israel. It aims to provide students with an understanding of the processes that determine Israel's climate: spatio-temporal variations, typical weather systems and extreme events.
The following topics are included:
1. The location of Israel in relation to global circulation patterns
2. Regional and geographic controls
3. The climate classification of Israel according to different schemes (e.g., Köppen)
4. Approaches for season definition in Israel
5. The climate regime: solar radiation, temperature, winds, humidity, precipitation, heat and cold stress
6. Typical weather systems and their climatic impact
7. Extreme weather events: climatic and environmental impacts
8. Variability and long-term changes in Israel's climate

Bibliography:
1. Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir (2004a) Semi-objective classification for daily synoptic systems: application to the eastern Mediterranean climate change. International Journal of Climatology, 24 (8), 1001-1011
2. Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir (2004b) A new season definition based on classified synoptic systems: An example for the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 24 (8), 1013-1021.
3. Alpert, P. and B. Ziv, (1989) The Sharav Cyclone - observation and some theoretical considerations. J. Geophys. Res., 94 (D15), 18495-18514.
4. Bitan, A. and Rubin, S. (1994) Climatic Atlas of Israel for Physical and Environmental Planning and Design. Ramot Publishing, Tel Aviv.
5. Goldreich, Y. (2003) The Climate of Israel - Observation, Research and Applications. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, 270 p
6. Kahana R, Ziv B, Enzel Y, Dayan U. (2002) Synoptic climatology of major floods in the Negev desert, Israel. Int. J. Climatol. 22: 867-882.
7. Levin, N. and Saaroni, H. (1999) Fire weather in Israel - synoptic climatological analysis. GeoJournal, 47, 4, 523-538.
8. Price, C., Stone, L., Huppert, A., Rajagopalan, B. and Alpert, P. (1998) A possible link between El Nino and precipitation in Israel, Geophys. Res. Lett., 25, 3963-3966.
9. Saaroni, H. Bitan, A. Alpert, P. and Ziv, B. (1996) Continental polar outbreaks into the Levant and eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 16, 1175-1191.
10. Saaroni, H. Ziv, B. Alpert P. and Bitan, A. (1998) Easterly wind storms over Israel. Theoretical and Applied Climatology, 59, 61-77.
11. Saaroni, H. and Ziv, B. (2000) Summer Rainfall in a Mediterranean Climate - The Case of Israel: Climatological - Dynamical Analysis. International Journal of Climatology, 20, 191-209.
12. Saaroni, H., Maza, E. and Ziv, B. (2004) Summer sea breeze, under suppressive synoptic forcing, in a super-arid city - Eilat, Israel. Climate Research, 26, 213-220.
13. Saaroni, H., Halfon, N., Ziv, B., Alpert, P. and Kutiel, H. (2010) Links between the rainfall regime in Israel and location and intensity of Cyprus lows, International Journal of Climatology, 30, 1014-1025.
14. Saaroni, H., Ziv, B., Osetinsky, I. and Alpert, P. (2010) Factors Governing the Inter-Annual Variation and the Long-term Trend of the 850-hPa Temperature over Israel, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Part B, 136, 305–318.
15. Sharon, D. and H. Kutiel (1986) The distribution of rainfall intensity in Israel, its regional and seasonal variations and its climatological evaluation. International Journal of Climatology, 6, 277-291.
16. Sohar, E. (1980) Determination and presentation of heat load in physiologically and meaningful terms. Inter. J. Bioclimatol., Ser. B., 14, 336-359.
17. Yosef, Y., Saaroni, H. and Alpert, P. (2009) Trends in daily rainfall intensity over Israel 1950/1-2003/4, The Open Atmospheric Science Journal, 3, 196-203.
18. Ziv, B. and Yair, Y. (1994) The Climate of Israel in: Introduction to Meteorology. Unit 5. The Open University of Israel, Tel Aviv, Israel (in Hebrew)
19. Ziv, B., Saaroni H. and Alpert, P. (2004) The factors governing the summer regime of the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 24, 1859-1871.
20. Ziv, B., Dayan, U., Kushnir, Y., Roth, C. and Enzel, Y. (2006) Regional and global atmospheric patterns governing rainfall in the southern Levant. International Journal of Climatology, 26, 55-73.
21. Ziv, B., Saaroni, H., Ganot, M., Yair, Y., Baharad, A. and Isaschari, D. (2009) Atmospheric factors governing winter lightning activity in the region of Tel Aviv, Israel. Theoretical and Applied Climatology, 95, 3-4, 301-310.

Prerequisite:
Introduction to Climate and Environmental Aspects (0691150301)

Grade:
Exercises: 20%
Exam: 80%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת