חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות ההידרוגיאולוגיה
  Hydrogeology  
0691-2298-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200232 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא להידרוגיאולוגיה
קורס בסיסי המקנה את מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים שונים למים תוך יצירת טיפוסי מים שונים, מקורות זיהום והשפעתם על איכות המים, צריכת מים מול מחסור - הגדרת הבעיה ופתרונות, פיתוח מקורות מי תהום תוך ניהול בר קיימא, מי תהום בישראל.
Course description
The purpose of this course is to provide the fundamentals central to the study of water as a resource. Include general knowledge of basic geology: sediments, rocks, stratigraphy, and structural geology. The first part of the class is dedicated to the hydrologic cycle, surface water processes and the geology of groundwater. Part two focuses on understanding the fundamentals of groundwater flow and flow to wells. Part three is concerned with water chemistry and contamination issues. Finally we will briefly examine how groundwater can be used in to tell us about past environmental conditions and how the geologic record can help us to manage groundwater as a resource.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת