חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גיאוגרפיה של המזרח התיכון
  Geography of the Middle East  
0691-2292-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200120 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס
הכרת התכונות הגיאוגרפיות, פיסיות ואנושיות, של המרחב המזרח תיכוני. הבנת תהליכים מרכזיים המשפיעים על מהלך התפתחות המרחב.

נושאי לימוד עיקריים
- תחומיו הגיאוגרפיים של המזרח התיכון. תכונות פיסיות והשפעתן על רמת הפיתוח האזורית.
- דרכי השימוש במשאבי הקרקע והמים במרחב. הקשיים בייצור המזון.
- מאפיינים ותהליכים דמוגרפיים. השלכות גידול האוכלוסין וההטרוגניות הדתית על תפקוד המדינות. תהליכי הגירה תוך ובין מדינתיים.
- יצירת המפה המדינית של האזור. סכסוכי גבול ומאבקם של לאומים.
- מגמות שינוי במרחב המזרח תיכוני. בהדגמה ירדן ומצרים.
Course description
This course focuses on the environmental, cultural, and political–geographic foundations of the modern Middle East and North Africa. The course stresses geographic perspectives such as the region's natural resources, human interaction with the natural as well as built environment, and idea diffusion throughout the region over time. Selected regional issues are also addressed. These include population growth and diversity (ethnicity, religion, socio-economic status), geographic dimensions of oil, management of modern environmental problems such as water shortages, and the region as a participant in global processes.

Bibliography:
1. Anderson E.W. (2000) The Middle East : Geography and Geopolitics. Routledge: London. Ch. 2-3-4.
2. Beaumont, P. (2002) Water Policies for the Middle East in the 21st Century: The New Economic Realities, Water Resources Development, 18 (2) 315-334.
3. Courbage, Y. (1999) Economic and Political Issues of Fertility Transition in the Arab World–Answers and Open Questions, Population and Environment, Vol. 20, No. 4.
4. Ross, M. (2001) Does Oil Hinder Democracy? World Politics 53 (April), 325-361.
5. Roudi-Fahimi, F. (2004) Islam and Family Planning, Population and Reference Bureau, PRB, Washington, DC.
6. Schwarz, R. (2008) The Political Economy of State-Formation in the Arab ME: Rentier States, Economic Reform and Democratization, Review of International Economy, 15(4), 599-621.

Prerequisite:
None

Grade:
Exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת