חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי
  satellite information for environmental management  
0691-2255-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת