חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אתיקה סביבתית
  Enviromental Ethics                                                                                  
0691-2250-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: אתיקה סביבתית

 

ד"ר דניאל מישורי

 

סמ' א, תשע"ה

 

שעת קבלה: לפי תיאום מראש

 

טלפון: 054-6931122

 

דואל: D.Mishori@Gmail.Com

 

 

 

 

 

2.דרישות קדם: אין

 

3.מטרת ונושא הקורס:

 

מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.

הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, הגישה הרפורמיסטית ואקופמיניזם. החשיבה הסביבתית רואה את עצמה כרדיקלית וכביקורתית כלפי המודרניזם והחשיבה ה"אקדמית", ה"לא-סביבתית". מסיבה זו ידון הקורס באופן ביקורתי גם במושגים בסיסיים בהתפתחות הדיון הפילוסופי והמוסרי. כרקע היסטורי, הקורס סוקר גישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. כמו כן יידונו נושאים כגון סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, פרגמטיזם סביבתי, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם, והקשר בין אתיקה סביבתית לעיסוק במקום ובגיאוגרפיה. 

 

חובות הקורס:

 

 

  1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
  2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
  3. הגשת טיוטות לעבודה הסופית, ע"פ הנחיות המרצה
  4. עבודה סופית

 

 

 

 


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת