חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
  Academic Writing and Research Skills  
0691-2020-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1600115 יד אבנרשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

 

שם הקורס: מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית

 

ד"ר דניאל מישורי

 

סמ' א, תשע"ה

 

שעת קבלה: לפי תיאום מראש

 

טלפון: 054-6931122

 

דואל: D.Mishori@Gmail.Com

 

 

 

 

 

תיאור הקורס: 

 

 

קורס זה נועד להקנות מיומנויות בסיסיות בקריאה וכתיבה אקדמיים, והיכרות עם השדה האקדמי בכלל מההיבט של המחקר, כולל מוסכמות וערכים בתחום. הקורס יידון במבנה המאמר האקדמי, הוכחות, נימוקים, אמצעים לשכנוע הן מנקודת המבט של הקורא והן מנקודת המבט של הכותב המתחיל, הנדרש בסוף תואר הב.א. להגיש עבודות סמינריוניות, ותלמיד המחקר המיועד הנדרש במ.א. לבצע עבודה מחקרית עצמאית ברמה גבוהה. בתחום הקריאה יידרשו הסטודנטים ללמוד לזהות מבנה של טיעון, להציג תמצית של מאמר ולדון בנימוקים ובהוכחות התומכים בו במאמרים אקדמיים בגיאוגרפיה ובכלל. בתחום הכתיבה ייתן הקורס כלים בסיסים לכתיבה אקדמית, ויסקור סוגיות כגון נושא מחקר, שאלת המחקר, התזה (הטענה), זיהוי מגבלות המחקר, חיפוש מקורות, מבנה המאמר/העבודה הסמינריונית, תפקיד המבוא והסיכום, רישום והפנייה למקורות, סגנון כתיבה וכללי פיסוק. כמו כן יתרגלו התלמידים בקורס הצגה ודיבור מול קהל בהקשר אקדמי.

 

 

 

חובות הקורס:

 

 

  1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
  2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל הצגת מטלות והשתתפות בדיון
  3. הגשת מטלות, בזמן, ע"פ ההנחיות
  4. עבודה סופית

     

 

 

 


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת